Распоред полагања испита за ванредне ученике – јануарски рок

0
587

Поштовани ученици,

Овде можете погледати и преузети распоред полагања испита за ванредне ученике

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

ПОНЕДЕЉАК 23.01.2023. год.

10.40 – ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ,УВОД У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ
10.40 – АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ
15.50 – ФИЗИКА
15.50 – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
15.50 – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

УТОРАК 24.01.2023. год.

9.55 – АЛАТИ ЗА ОБРАДУ СЛИКЕ
10.40 – ГЕОГРАФИЈА
13.30 – ВЕРСКА НАСТАВА
15.50 – ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ,ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА, МЕРЕЊА У ЕНЕРГЕТИЦИ, ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА

СРЕДА 25.01.2023. год.

8.45 – МАТЕМАТИКА писмени(усмени у договору са наставником)
12.30 – ПРЕДУЗЕТНИШТВО
10.00 – САОБРАЋАЈНИЦЕ
14.45 – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК писмени (усмени у договору са испитивачем)
15.55 – РАЧУНАРСКА ЛОГИКА
16.00 – ОСНОВИ МАШИНСТВА
16.00 – ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЧЕТВРТАК 26.01.2023. год.

10.45 – АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ
11.40 – ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ
14.00 – БИОЛОГИЈА
15.55 – ЛИКОВНА КУЛТУРА, МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

ПETAK 27.01.2023. год.

СВ. САВА – ШКОЛСКА СЛАВА

ПОНЕДЕЉАК 30.01.2023

16.45 – РАЗРАДА ПРОЈЕКТА

УТОРАК 31.01.2023. год.

17.40 – УРБАНИЗАМ

СРЕДА 01.02.2023. год.

16.45-ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
14.00-ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊА

НАПОМЕНА: Уколико ученик полаже два предмета истог дана, у договору са комисијом један предмет одложити

 

КОМИСИЈЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 1. Аница Алексић Милосављевић
 2. Бојана Весковић
 3. Јасмина Николић

МАТЕМАТИКА

 1. Марија Костић
 2. Јасминка Ристић
 3. Снежана Јоксимовић

БИОЛОГИЈА, ХЕМИЈА

 1. Владимир Петровић
 2. Ана Милошевић
 3. Гордана Антић

ГЕОГРАФИЈА

 1. Ана Аиро
 2. Живко Радојевић
 3. Снежана Андрејић

ФИЗИКА

 1. Драган Милошевић
 2. Марко Пауновић
 3. Владимир Петровић

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 1. Иван Самарџић
 2. Марко Павловић
 3. Марина Дејковић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 1. Биљана Николић Стефановић
 2. Сузана Његић
 3. Снежана Ђорђевић

ЛИКОВНА КУЛТУРА, МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 1. Јасмина Шумар
 2. Живко Радојевић
 3. Снежана Андрејић

ВЕРСКА НАСТАВА

 1. Владан Анђелковић
 2. Угљеша Урошевић
 3. Славица Јаковљевић

РАЗРАДА ПРОЈЕКТА, ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА

 1. Радојица Стевановић
 2. Љиљана Станковић
 3. Стеван Арсић

УРБАНИЗАМ

 1. Ивана Перић
 2. Стеван Арсић
 3. Љиљана Станковић

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

 1. Слађан Радовановић
 2. Милован Марковић
 3. Славољуб Глигоријевић

РАЧУНАРСКА ЛОГИКА

 1. Мирослав Милошевић
 2. Марко Лукић
 3. Стефан Звијерац

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

 1. Маргарета Милосављевић
 2. Љиљана Крстић
 3. Нада Павловић

ОСНОВЕ МАШИНСТВА

 1. Марко Стојановић
 2. Милорад Жунић
 3. Ивана Костић

САОБРАЋАЈНИЦЕ

 1. Павловић Маринела
 2. Марко Михајловић
 3. Стеван Арсић

АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ, АЛАТИ ЗА ОБРАДУ СЛИКЕ

 1. Марија Богдановић
 2. Срба Савић
 3. Марко Лукић

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА, ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ, МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ, ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА, ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊА

 1. Дарко Јовановић
 2. Владимир Стевановић
 3. Владан Стевановић

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ, УВОД У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

 1. Владимир Стевановић
 2. Владан Стевановић
 3. Славољуб Глигоријевић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА УЗМЕ И ВРАТИ ПОПУЊЕН И ПОТПИСАН ЗАПИСНИК ЗА ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА ОД СТРАНЕ ТРИ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ.

16.01.2023.

ДИРЕКТОР
________________________
Жарко Тасић, дипл.ел.инг.

ПРЕУЗМИ:

Распоред полагања ванредних испита