ЕГШ Никола Тесла

ЕГШ Никола Тесла

једна од најопремљенијих школа у Србији, са савременим кабинетима и наставним средствима.... Опширније »

Електротехничар мултимедија

Електротехничар мултимедија

спремићете се за креативан рад кроз употребу рачунара и најновијих програма за дизајн. Упознаћете се са принципима дизајна и обрадом мултимедијалног материјала. Опширније »

 

Упис

У школској 2017/18. години наша школа уписује следеће образовне профиле:

ШИФРА ПОДРУЧЈЕ РАДА – ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ Трајање
образовања
Број
ученика
Електротехника
PMJASD4E40S Електротехничар информационих технологија-оглед 4 године 24
PMJASD4E24S Администратор рачунарских мрежа 4 године 30
PMJASD4E27S Eлектротехничар мултимедијa 4 године 30
PMJASD4E04S Електротехничар енергетике 4 године 30
PMJASD3E18S Електромонтер мрежа и постројења 3 године 30
Геодезија и грађевинарство
PMJASD4H05S Грађевински техничар за нискоградњу 4 године 30
PMJASD4H26S Архитектонски техничар 4 године 30

 

Документа потребна за упис:

  • сведочанства од 5 до 8 разреда основне школе
  • уверење о положеном завршном испиту
  • лекарско уверење за одговарајући образовни профил
  • фотокопија трајног извода из матичне књиге рођених
  • пријава за упис у I разред средње школе

Табеларни приказ броја бодова потребних за упис ранијих година можете погледати на следећој страни.