Термини за консултације

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ


ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ 2

Име

Презиме

Предмет

Термин за консултације

Александар

Петровић

3Д моделовање и анимација

Четвртак, 4. час, у смени са I и IV годином

Александар

Петровић

Аудиотехника

За време блок наставе (Мај месец)

Александар

Петровић

Веб програмирање

Среда, 4. час, у смени са I и IV годином

Александра

Ивановић

Грађевинске конструкције

среда 2. час, смена 2 и 4 година

Александра

Ивановић

Грађевински материјали

среда 2. час, смена 2 и 4 година

Александра

Ивановић

Историја архитектуре са заштитом градитељског наслеђа

среда 2. час, смена 2 и 4 година

Александра

Ивановић

Основе комуналне хидротехнике

среда 2. час, смена 2 и 4 година

Александра

Ивановић

Перспектива

среда 2. час, смена 2 и 4 година

Ана

Милошевић

Хемија

четвртак, 4. час, у смени са 1. и 3. разредом

Ана

Аиро

Географија

понедељак, за време великог одмора за 1. разред

Ана

Аиро

Индустријска географија

уторак, за време великог одмора за 2. разред

Анђела

Марковић

Грађанско васпитање

Уторак 6. час у смени са 2. и 4. разредом

Анђела

Марковић

Предузетништво

Среда 2. час у смени са 2. и 4. разредом

Аница

Алексић – Милосављ

Српски језик и књижевност

среда 5. час у смени са 1. и 3. разредом

Биљана

Јовић

Математика

среда, 2. час у смени 2. и 4. разреда

Биљана

Николић – Стефанови

Страни језик – Енглески језик

понедељак, 2. час у смени 2. и 4. разреда

Бојан

Ђузић

Практична настава

Понедељак 5.час у смени са 1. и 3. годином; Среда 5. час у смени са 2. и 4. годином

Бојан

Антић

Компјутерска анимација

четвртак, 3. час у смени 2. и 4. разреда

Бојан

Антић

Програмирање

четвртак, 3. час у смени 2. и 4. разреда

Бојан

Антић

Производња мултимедијалних садржаја

четвртак, 3. час у смени 2. и 4. разреда

Бојана

Ђорђевић

Електрична мерења и електроника

петак, 3. час у смени 2. и 4. разреда

Бојана

Ђорђевић

Основе мултимедије

понедељак, 2. час, четвртак 3. час у смени 1. и 3. разреда

Бојана

Ђорђевић

Рачунарска графика и мултимедија

понедељак, 2. час, четвртак 3. час у смени 1. и 3. разреда

Бојана

Ђорђевић

Рачунарство и информатика

среда, за време великог одмора

Бојана

Весковић

Српски језик и књижевност

среда 3. час у смени са 2. и 4. годином

Владан

Ђурђевић

Физичко васпитање

понедељак, 3. час у смени 1. и 3. разреда

Владан

Анђелковић

Верска настава

Петак седми час у преподневној смени

Владан

Стевановић

Електричне инсталације и осветљење

среда, 3. час у смени са 2. и 4. годином

Владан

Стевановић

Електрични и електронски системи на возилима

среда, 3. час у смени са 2. и 4. годином

Владан

Стевановић

Основе практичних вештина

среда, 3. час у смени са 2. и 4. годином

Владан

Стевановић

Практична настава

среда, 3. час у смени са 2. и 4. годином

Владимир

Петровић

Биологија

понедељак, 3. час у наставничкој канцеларији кад 2. и 4. разред иду пре подне

Владимир

Петровић

Екологија и заштита животне средине

понедељак, 3. час у наставничкој канцеларији кад 2. и 4. разред иду пре подне

Владимир

Стевановић

Електричне машине

Уторком од 10 и 45 до 11 и 30 у кабинету за ел.машине канцеларија за припрему

Владимир

Стевановић

Енергетска ефикасност и одрживи развој

Уторком од 10 и 45 до 11 и 30 у кабинету за ел.машине канцеларија за припрему

Владимир

Стевановић

Заштита енергетских постројења

Уторком од 10 и 45 до 11 и 30 у кабинету за ел.машине канцеларија за припрему

Владимир

Стевановић

Обновљиви извори енергије

Уторком од 10 и 45 до 11 и 30 у кабинету за ел.машине канцеларија за припрему

Горан

Дестановић

Примењене информационе технологије

Горан

Дестановић

Програмирање

четвртак, 4-7. часа у смени 2. и 4. разредни

Горан

Дестановић

Рачунарски системи

среда, 5. час у смени 1. и 3. разреда

Горан

Дестановић

Софтверски алати

Уторак, 5. час у смени 1. и 3. разреда

Гордана

Петковић

Страни језик – Енглески језик

понедељак у 13.45, кад 1. и . разред иду поподне

Гордана

Антић

Биологија

средом за време петог часа, смена 1./3.разред

Дејан

Симић

Пословне комуникације

средом за време трећег часа, смена 2./4.разред

Дејан

Симић

Практична настава

петком за време петог часа, смена 1./3. разред

Дејан

Симић

Технички материјали

петком за време петог часа, смена 1./3. разред

Дејан

Симић

Техничко цртање

петком за време петог часа, смена 1./3. разред

Дејан

Јованчић

Електрична мерења

уторак, за време 5. часа у смени 2. и 4. разреда

Дејан

Јованчић

Техничка документација

уторак, за време 5. часа у смени 2. и 4. разреда

Дејан

Антић

Апликативни рачунарски програми

уторком за време трећег часа, смена 2./4. разред

Дејан

Петковић

Видеотехника

уторак, 5. час у смени 1. и 3. разреда

Дејан

Петковић

Примењена аудио и видео техника

четвртак, 3. час у смени 2. и 4. разреда

Драган

Милошевић

Физика

Среда, 4. час у смени са 1. и 3. годином. Уторак,4.час у смени 2.и 4.године

Живко

Радојевић

Грађанско васпитање

Живко

Радојевић

Историја

четвртак, 4. час у смени 1. и 3. разреда

Зоран

Радосављевић

Електрични и електронски системи на возилима

петак, 4. час у смени 2. и 4. разреда

Зоран

Радосављевић

Практична настава

Зоран

Миљковић

Веб дизајн

Уторком у смени III и IV разреда у термину 4. часа

Зоран

Миљковић

Веб програмирање

Уторком у смени III и IV разреда у термину 4. часа

Зоран

Миљковић

Примењене информационе технологије

Уторком у смени III и IV разреда у термину 4. часа

Зоран

Миљковић

Рачунарство и информатика

Уторком у смени III и IV разреда у термину 4. часа

Зоран

Дачић

Грађевински материјали

уторак од 14:50 до 15:35 смена 1. и 3. разред

Зоран

Дачић

Монтажне конструкције

уторак од 14:50 до 15:35 смена 1. и 3. разред

Зоран

Дачић

Саобраћајнице

уторак од 14:50 до 15:35 смена 1. и 3. разред

Зоран

Дачић

Статика и отпорност материјала

уторак од 14:50 до 15:35 смена 1. и 3. разред

Зорана

Николић

Примењене информационе технологије

уторак 5. час, у смени са 2. и 4. годином

Зорана

Николић

Програмирање

уторак 5. час, у смени са 2. и 4. годином

Иван

Самарџић

Физичко васпитање

Понедељак, 5. час у смени 1. и 3. разреда, уторак 5.час у смени 2. и 4. разреда

Ивана

Костић

Практична настава

Петак 4. час у смени са 1. и 3. годином

Ивана

Перић

Апликативни рачунарски програми

уторак 5. час, у смени са 1. и 3. годином

Ивана

Перић

Грађевинске конструкције

уторак 5. час, у смени са 1. и 3. годином

Ивана

Перић

Завршни радови и кућне инсталације

уторак 5. час, у смени са 1. и 3. годином

Ивана

Перић

Историја архитектуре са заштитом градитељског наслеђа

уторак 5. час, у смени са 1. и 3. годином

Ивана

Перић

Технологија грађевинских радова

уторак 5. час, у смени са 1. и 3. годином

Ивана

Костић

Рачунарство и информатика

Петак 4. час у смени са 1. и 3. годином

Јасмина

Шумар-Крачман

Грађанско васпитање

среда, 4. час, у смени са I и III годином

Јасмина

Шумар-Крачман

Историја архитектуре са заштитом градитељског наслеђа

среда, 4. час, у смени са I и III годином

Јасмина

Шумар-Крачман

Ликовна култура

среда, 4. час, у смени са I и III годином

Јасмина

Шумар-Крачман

Музичка култура

среда, 4. час, у смени са I и III годином

Јасмина

Шумар-Крачман

Слободоручно цртање

среда, 4. час, у смени са I и III годином

Јасмина

Николић

Српски језик и књижевност

четвртак, за време 3. часа у смени 2. и 4. разреда

Јасминка

Ристић

Математика

петак,5.час , смена 2. и 4. разред

Лидија

Ђурђевић

Армиранобетонске конструкције

уторак , 3. час у смени 2. и 4. разреда

Лидија

Ђурђевић

Грађевинске конструкције

уторак , 3. час у смени 2. и 4. разреда

Лидија

Ђурђевић

Испитивање материјала и конструкција

уторак , 3. час у смени 2. и 4. разреда

Лидија

Ђурђевић

Механика тла и фундирање

уторак , 3. час у смени 2. и 4. разреда

Љиљана

Слијепчевић

Кућне инсталације

понедељак, 3. час од 15.45-16.30 у смени 2. и 4. разреда

Љиљана

Слијепчевић

Нацртна геометрија и техничко цртање

среда од 12.30-13.45 кад 1. и 3. разред иду преподне

Љиљана

Станковић

Грађевинске конструкције

понедељак, 2. час у смени 1. и 3. разреда

Љиљана

Станковић

Технологија грађевинских радова

понедељак, 2. час у смени 1. и 3. разреда

Љиљана

Крстић

Основе електротехнике

уторак 3. час, петак 4. час у смени 2. и 4. разреда

Маја

Манић

Основе електротехнике

уторак – 4. час, смена 1. и 3. година

Малиша

Антонијевић

Одржавање рачунарских система

Четвртак, 4-ти час у смени 2-ге и 4-те године

Малиша

Антонијевић

Оперативни системи

Четвртак, 4-ти час у смени 2-ге и 4-те године

Малиша

Антонијевић

Програмирање

Четвртак, 4-ти час у смени 2-ге и 4-те године

Маргарета

Милосављевић

Основе електротехнике

Четвртак, 4-ти час у смени 1-ве и 3-ће године

Маргарета

Милосављевић

Основе система управљања

Четвртак, 4-ти час у смени 1-ве и 3-ће године

Маргарета

Милосављевић

Рачунарска логика

Четвртак, 4-ти час у смени 1-ве и 3-ће године

Марија

Богдановић

Обновљиви извори енергије

понедељак, 5. часа у смени 2. и 4. разреда (кабинет Е16 или наставничка канцеларија)

Марија

Богдановић

Продукција мултимедијалних садржаја

понедељак, 5. часа у смени 2. и 4. разреда (кабинет Е16 или наставничка канцеларија)

Марија

Богдановић

Софтверски алати

понедељак, 5. часа у смени 2. и 4. разреда (кабинет Е16 или наставничка канцеларија)

Марија

Богдановић

Софтверски алати у електроенергетици

понедељак, 5. часа у смени 2. и 4. разреда (кабинет Е16 или наставничка канцеларија)

Марија

Костић

Математика

Среда, 3. час у смени са 2. и 4. годином

Марија

Зарић

Српски језик и књижевност

Четвртак 3. час у смени са 2. и 4. годином

Марина

Димитријевић Дејко

Физичко васпитање

Четвртак за време великог одмора, смена 1. и 3. разреда

Маринела

Павловић

Испитивање материјала и конструкција

Среда, 4. час у смени са 2. и 4. годином

Маринела

Павловић

Саобраћајнице

Четвртак, 3. час у смени са 1. и 3. годином

Марко

Лукић

Одржавање рачунарских система

среда, за време 4. часа у смени 2. и 4. разреда

Марко

Лукић

Програмирање

среда, за време 4. часа у смени 2. и 4. разреда

Марко

Стојановић

Електромашинска припрема

Уторак, трећи час у смени 1. и 3. година.

Марко

Стојановић

Мотори СУС

Уторак, трећи час у смени 1. и 3. година.

Марко

Стојановић

Моторна возила 1

Петак, трећи час у смени 2. и 4. година.

Марко

Стојановић

Основе машинства

Уторак, трећи час у смени 1. и 3. година.

Марко

Стојановић

Основе практичних вештина

Уторак, трећи час у смени 1. и 3. година.

Марко

Стојановић

Предузетништво

Уторак, трећи час у смени 1. и 3. година.

Марко

Стојановић

Техничка механика са механизмима

Петак, трећи час у смени 2. и 4. година.

Марко

Михајловић

Армиранобетонске конструкције

Понедељком за време 3. часа у смени 1. и 3. године.

Марко

Михајловић

Грађевински материјали

Четвртком за време 2. часа у смени 2. и 4. године

Марко

Михајловић

Испитивање материјала и конструкција

Петком за време 3. часа у смени 2. и 4. године

Марко

Михајловић

Металне и дрвене конструкције

Марко

Михајловић

Технологија грађевинских радова

Марко

Павловић

Физичко васпитање

среда за време великог одмора са 2. и 4.годином

Марко

Пауновић

Физика

понедељак 4. час у смени са 1. и 3. годином

Милица

Васић

Дистрибутивне мреже и постројења

среда, 5. час у смени 2. и 4. разреда; петак 2. час у ѕмени 1. и 3. разреда

Милица

Васић

Електроенергетска постројења

среда, 5. час у смени 2. и 4. разреда; петак 2. час у ѕмени 1. и 3. разреда

Милица

Васић

Електроенергетски водови

среда, 5. час у смени 2. и 4. разреда; петак 2. час у ѕмени 1. и 3. разреда

Милован

Марковић

Електрични и електронски системи на возилима

Четвртак за време великог одмора кабинет Е-9

Милован

Марковић

Електромашинска припрема

Четвртак за време великог одмора кабинет Е-9

Милорад

Жунић

Електромашинска припрема

Уторак, 4-и час и смени 2-е и 4-е године

Милорад

Жунић

Машински елементи

Уторак, 4-и час и смени 2-е и 4-е године

Милорад

Жунић

Машински материјали

Уторак, 4-и час и смени 2-е и 4-е године

Милорад

Жунић

Механика

Уторак, 4-и час и смени 2-е и 4-е године

Милорад

Жунић

Хидрауличке и пнеуматске компоненте

Уторак, 4-и час и смени 2-е и 4-е године

Мирослав

Милошевић

Електроника

Петак, велики одмор између 2. и 3. часа у обе смене

Нада

Павловић

Рачунарство и информатика

Петак,3.час у смени 1.и 3.године

Недељко

Мумовић

Алати за обраду аудио и видео садржаја

среда за време великог одмора са трећом годином

Недељко

Мумовић

Производња мултимедијалних садржаја

четвртак за време великог одмора са четвртом годином

Ненад

Миловановић

Заштита информационих система

Среда 4. час у смени 2. и 4. разреда

Ненад

Миловановић

Примењене информационе технологије

Среда 4. час у смени 2. и 4. разреда

Ненад

Миловановић

Рачунарске мреже и интернет сервиси

Среда 4. час у смени 2. и 4. разреда

Никола

Стевановић

Микроконтролери и микрорачунари

среда, 2. час у смени 1. и 3. разреда

Никола

Стевановић

Увод у архитектуру рачунара

среда, 2. час у смени 1. и 3. разреда

Предраг

Миловановић

Предузетништво

четвртак, 5-и час у смени 2-е и 4-е године

Радојица

Стевановић

Грађевинске конструкције

Петак, 2.час у смени 2.и 4. разреда

Радојица

Стевановић

Разрада пројекта

Петак, 2.час у смени 2.и 4. разреда

Радојица

Стевановић

Технологија грађевинских радова

Петак, 2.час у смени 2.и 4. разреда

Ружица

Џелатовић

Географија

четвртак за време великог одмора између 2 и 3. часа, непарна смена

Ружица

Џелатовић

Индустријска географија

четвртак за време великог одмора између 2 и 3. часа, непарна смена

Сања

Тодоровић

Базе података

уторак други час у смени 2. и 4. године

Сања

Тодоровић

Примењене информационе технологије

уторак други час у смени 2. и 4. године

Сања

Тодоровић

Програмирање

уторак други час у смени 2. и 4. године

Саша

Милојевић

Оперативни системи

петак, 4. час у смени 2. и 4. разреда

Саша

Милојевић

Рачунари у системима управљања

петак, 4. час у смени 2. и 4. разреда

Саша

Милојевић

Рачунарски хардвер

петак, 4. час у смени 2. и 4. разреда

Светислав

Стојановић

Мерења у електроенергетици

Петак, 3.час у смени 1.и 3. разреда

Светислав

Стојановић

Практична настава

Петак, 3.час у смени 1.и 3. разреда

Светислав

Стојановић

Системи управљања

Петак, 3.час у смени 1.и 3. разреда

Светислав

Стојановић

Увод у електроенергетику

Петак, 3.час у смени 1.и 3. разреда

Славољуб

Бракус

Веб програмирање

уторак и четвртак са првим и трећим разредом током целе смене

Славољуб

Бракус

Примењене информационе технологије

уторак и четвртак са првим и трећим разредом током целе смене

Славољуб

Глигоријевић

Електрични и електронски системи на возилима

уторак 5. час у смени са 1. и 3. разредом

Славољуб

Глигоријевић

Практична настава

уторак 5. час у смени са 1. и 3. разредом

Слађан

Радовановић

Практична настава

Слађана

Миљковић

Математика

понедељак 3. час у смени са 1. и 3. годином

Снежана

Андрејић

Грађанско васпитање

четвртак, 2. час у смени 1. и 3. разреда

Снежана

Андрејић

Социологија

четвртак, 2. час у смени 1. и 3. разреда

Снежана

Андрејић

Социологија са правима грађана

четвртак, 2. час у смени 1. и 3. разреда

Снежана

Ђорђевић

Страни језик – Енглески језик

Четвртак, 2. час у смени 2. и 4. разреда

Снежана

Јоксимовић

Математика

среда 3. час у смени са 2. и 4. годином

Снежана

Савић

Електроника

четвртак, 5. час у смени са 1. и 3. разредом

Снежана

Савић

Електроника у енергетици

четвртак, 5. час у смени са 1. и 3. разредом

Снежана

Савић

Енергетска електроника

четвртак, 5. час у смени са 1. и 3. разредом

Срба

Савић

Алати за управљање садржајем на интернету

четвртак за време великог одмора између 2 и 3. часа у смени 2. и 4. разред

Срба

Савић

Аудио и видео уређаји и системи

четвртак за време великог одмора између 2 и 3. часа у смени 2. и 4. разред

Срба

Савић

Аудиотехника

Петак велики одмор између 4. и 5. часа у смени 1. и 3. година

Срба

Савић

Веб дизајн

четвртак за време великог одмора између 2 и 3. часа у смени 2. и 4. разред

Стеван

Арсић

Апликативни рачунарски програми

уторак 4. час у смени са 2. и 4. годином

Стеван

Арсић

Грађевинске конструкције

уторак 4. час у смени са 2. и 4. годином

Стеван

Арсић

Разрада пројекта

уторак 4. час у смени са 2. и 4. годином

Стеван

Арсић

Урбанизам

уторак 4. час у смени са 2. и 4. годином

Стефан

Звијерац

Оперативни системи

Понедељак 2. час смена 1. и 3. година

Стефан

Звијерац

Примењене информационе технологије

Уторак 5. час и смени 2. и 4. година

Стефан

Звијерац

Рачунарске мреже

Понедељак 1. час смена 1. и 3. година

Сузана

Његић

Страни језик

среда 3. час у смени 1. i 3. разреда

Сузана

Томић

Логика са етиком

понедељак 4. час у смени са 1. и 3. годином.

Сузана

Томић

Социологија са правима грађана

понедељак 4. час у смени са 1. и 3. годином.

Тамара

Митић

Српски језик и књижевност

понедељак 3. час у смени са 2. и 4. годином

Угљеша

Урошевић

Верска настава

Уторак, 5. час у смени 1. и 3. разреда, када иду поподне