Електротехничар телекомуникација

Ако сматрате да сте млади и дигитални, онда будите телекомуникативни. Савремене телекомуникације представљају једну од најважнијих људских активности. Комуникације данас повезују цео свет – људе, посао, идеје…Ученици образовног профила електротехничар телекомуникација стичу теоријска и практична знања о свим облицима савремене телекомуникације: мобилне телефоније, рачунарске комуникације, интернета,оптичке комуникације, сателитске комуникације…

Могућност запошљавања је веома велика у телекомуникационим фирмама, радио и ТВ станицама, поштама, банкама,…

Након завршеног школовања електротехничар телекомуникација, стечена теоријска знања успешно користи у пракси јер је оспособљен за :
1. инсталирање телефонске опреме и уређаја
2. одржавање телефонских система и кабловских веза
3. одржавање телефонских централа
4. инсталирање и одржавање опреме у рачунарским мрежама
5. примену информационих технологија у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу

Ученици своје школовање могу наставити на Електротехничком факултету у Београду, Електронском факултету у Нишу, Факултету техничких наука у Новом Саду и у више Високих школа у Србији.