Планови и програми

Програм наставе и учења oпштеобразовних предмета у стручним школама од 2023/2024
Правилник о измени Правилника о програму наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама (ПГ 14/2023) – програм предмета физичко васпитање од 2023/2024

Подручје рада Електротехника:

Администратор рачунарских мрежа
Електротехничар Телекомуникација

Електротехничар мултимедија
Техничар мултимедијe од школске 2022/23
Електротехничар информационих технологија од школске 2019/20.
Електротехничар енергетике од школске 2018/19.
Електротехничар рачунара од школске 2018/19.
Техничар мехатронике
План и програм наставе и учења општеобразовних предмета од 2014
План и програм наставе и учења стручних предмета од 2020
План и програм наставе и учења стручних предмета од 2023/2024
Аутоелектричар
Аутоелектричар – План и програм наставе и учења општеобразовних предмета од 2023/2024
Аутоелектричар – План и програм наставе и учења општеобразовних предмета од 2018/2019
Eлектротехничар обновљивих извора енергије од школске 2020/21.

Подручје рада Геодезија и грађевинарство:

Архитектонски техничар од школске 2022/23
Архитектонски техничар
Грађевински техничар
План и програм наставе и учења општеобразовних предмета од 2023/2024