Планови и програми

Подручје рада Електротехника:

Администратор рачунарских мрежа
Електротехничар Телекомуникација
Електротехничар мултимедија
Електротехничар информационих технологија – оглед
Електротехничар информационих технологија од школске 2018/19.
Електротехничар енергетике од школске 2018/19.
Електротехничар рачунара од школске 2018/19.
Техничар мехатронике
Аутоелектричар

Подручје рада Геодезија и грађевинарство:

Архитектонски техничар
Грађевински техничар

До 1. септембра 2018. године очекује се реформисање наставних планова и програма осталих образовних профила.