Електротехничар информационих технологија

Многима ће се информационе технологије  учинити непознатим и због тога можда мало одбојним. Међутим, током година, људи који су занемарили употребу савремене технологије нашли су се у ситуацији да нису у стању да изврше чак ни оно што сматрамо елементарним захтевима.

На колико радних места данас можете да конкуришете, а да се од Вас не захтева коришћење рачунара? Поменути информационе технологије и своја умећа у раду са рачунарима када аплицирате за посао више се не сматра предношћу, већ неопходним знањем. Информационе технологије ће постојати и користиће се далеко више у будућности. Из тог разлога своју будућност треба бирати паметно и савесно. А највећа предност информационих технологија је што омогућава људима да раде оно што воле и притом им даје могућност да буду креативни. Обезбеђује им већу продуктивност и омогућава  им да науче ствари које нису веровали да могу. Једном речју отвара могућности.

Оспособите се за рад на пројектима, у инвидуалној или тимској изради софтверских апликација, статичких и динамичких веб презентација и сајтова, креирању и развоју база података, одржавању и проверавању сигурности информационих система. Научите да инсталирате оперативне системе, користите интернет сервисе, креирате, моделирате, развијате и инплеменирате базе података, конфигуришете и одржавате рачунарске мреже различитих технологија, креирате различите врсте десктоп и веб апликација, апликације за рад са базама података и апликације за електронско пословање као и одржавање и проверу сигурности информационих система.

По зaвршеном школовaњу ученици ће бити оспособљени зa:

  • изрaду десктоп aпликaцијa
  • изрaду стaтичких и динaмичких веб стрaницa
  • креирaње и моделовaње бaзa подaтaкa
  • одржaвaње и зaштиту информaционих системa
  • инстaлaцију софтверa и одржaвaње рaчунaрске опреме
  • склaпaње конфигурaцијa и отклaњaње квaровa нa рaчунaрској опреми

Ученици ће по зaвршеном школовaњу имaти могућност зaпослење у великом броју фирми које се бaве изрaдом софтверa, кaо и у бaнкaмa чије се пословaње зaснивa нa бaзaмa подaтaкa. Нaрaвно, информaциони системи су нешто без чегa се дaнaс не може, тaко дa је њиховa зaштитa и одржaвaње од великог знaчaјa.

Завршетком овог четворогодишњег образовног смера ученици ће моћи да упишу факултете и високе трогодишње школе информатичког усмерења и тиме продуже у развијању свог знања што ће им обезбедити већу могућност запослења и напредовања у будућој каријери.

Преузми:

Наставни план и програм рада

Електротехничар информационих технологија од школске 2019/20