Електротехничар рачунара

У оквиру образовног профила електротехничар рачунара школују се стручњаци за рад на свим местима где се примењују рачунари. Код нас проучавате рачунаре кроз низ занимљивих предмета, користите их у лабораторијама и кабинетима, примењујете рачунаре у стручним предметима, имате могућност учешћа на такмичењима како из стручних тако и из опште образованих предмета, а постоје и многобројни конкурси на којима можете учествовати и показати своје стечено знање. Научићете да изаберете или препоручите другима одговарајућу конфигурацију и остале компоненте за рачунар, да инсталирате разне оперативне системе, самостално правите програме, и да стечено знање из других предмета примените или проверите кроз симулацију преко одговарајућих програма на рачунарима.

Електротехничар рачунара стечено знање може применити на пословима:

  • Руковања и одржавања рачунарских система
  • Откривања и отклањања кварова
  • Операторскиџ послова
  • Одржавања уређаја за аутоматизацију
  • Повезивања и одржавања рачунарских мрежа
  • Програмирања база података
  • Програмирања микрорачунара и система за развој
  • Програмирања апликација за информационе системе

Могућности запослења су велике, можете основати сопствени бизнис: сервис за одржавање рачунара и рачунарске опреме, мултимедијалних уређаја, производња програма и интернет сајтова,… Или се одлучити за рад у некој приватној или државној фирми, јер рачунари су данас свуда око нас.

Након завршетка четврте године школовања електротехничар рачунара ће моћи да настави своје школовање на неком од факултета (информатички, електронски, електротехнички, машински, саобраћајни, педагошки, математички, полицијска или војна академија,… ) или некој високој трогодишњој школи (информатичке, електротехничке, машинске, саобраћајне, техничке, техничко-педагошке, школе за мехатронику, пословне,…).

Зато имајте у виду да рачунари и интернет одавно бришу просторне и временске границе и отварају пут у бољу будућност.

МАТУРСКИ ИСПИТ

Српски језик: Теме за матурски испит

Питања за изборни предмет: Рачунарске мреже и комуникације

Теме за матурски рад: Рачунарске мреже и комуникације , Рачунари

Преузми:
Наставни план и програм рада

Електротехничар рачунара од школске 2018/19