Распоред полагања испита за ванредне ученике у августовском испитном року

0
121

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У СЕПТЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ПОНЕДЕЉАК 18.9.2023.
1.     МАТЕМАТИКА – ПИСМЕНИ ЗАДАТАК    Време: 14,45h
Професорка: Јоксимовић Снежана

Усмени испит у среду 20.9.2023.

Комисија:

1.      Јоксимовић Снежана – испитивач

2.      Јовић Биљана – стручни члан

3.      Костић Марија – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Ђукић Таша Г32

2.     СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – ПИСМЕНИ ЗАДАТАК  Време: 12,30 h
Професорка: Алексић Милосављевић Аница

Усмени испит у среду 20.9.2023.

Комисија:

1.      Алексић Милосављевић Аница – испит.

2.      Николић Јасмина – стручни члан

3.      Зарић Марија – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Милановић Бојан Е13 (Техничар ММ)

2.      Радивојевић Огњен Е32

3.     ЕЛЕКТРОНИКА           Време: 13,45 h
Комисија:

1.      Милошевић Мирослав – испитивач

2.      Савић Снежана – стручни члан

3.      Стевановић Владимир – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Миленковић Виктор Е22

4.     БИОЛОГИЈА                  Време: 16,40 h
Комисија:

1.      Антић Гордана – испитивач

2.      Петровић Владимир – стручни члан

3.      Манић Маја – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Тасић Вук Е23 (електротех. ММ)

5.     ВЕРСКА НАСТАВА           Време: 10,00 h !!!
Комисија:

1.      Анђелковић Владан – испитивач

2.      Урошевић Угљеша – стручни члан

3.      Коцић Валентина – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Грујић Алекс Е13 (Техничар ММ)

 

 

УТОРАК  19.9.2023.
1.     СТАТИКА И ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА          Време: 15,35 h
Комисија:

1.      Дачић Зоран – испитивач

2.      Перић Ивана – стручни члан

3.      Стевановић Радојица – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Ђукић Таша Г32

2.     СОФТВЕРСКИ АЛАТИ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ      Време: 11,30 h
Комисија:

1.      Богдановић Марија – испитивач

2.      Савић Срба – стручни члан

3.      Лукић Марко – пред. комисије

Кандидати:

1.      Миленковић Виктор Е22

2.      Антић Ненад Е22

3.     АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ           Време: 11,30 h
Комисија:

1.      Богдановић Марија – испитивач

2.      Савић Срба – стручни члан

3.      Лукић Марко – пред. комисије

Кандидати:

1.      Станковић Филип Е23 (електротех. ММ)

2.      Тасић Вук Е23 (електротех. ММ)

4.     ХЕМИЈА          Време: 14,50 h
Комисија:

1.      Милошевић Ана – испитивач

2.      Антић Гордана – стручни члан

3.      Манић Маја – пред. комисије

Кандидат:

1.      Грујић Алекс Е13 (Техничар ММ)

5.     ФИЗИКА          Време: 16,15
Комисија:

1.      Пауновић Марко – испитивач

2.      Милошевић Драган – стручни члан

3.      Манић Маја – пред. комисије

Кандидат:

1.      Милановић Бојан Е13 (Техничар ММ)

 

 

 

СРЕДА 20.9.2023.
1.     1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – УСМЕНИ ИСПИТ      Време:17,30 h
2.     МАТЕМАТИКА – УСМЕНИ ИСПИТ                                   Време: 9,35 h
   
3.     УВОД У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ                           Време: 9,40 h
Комисија:

1.      Стојановић Светислав – испитивач

2.      Стевановић Владимир – стручни члан

3.      Стевановић Владан – пред. комисије

Кандидати:

1.      Миленковић Виктор Е22

2.      Антић Ненад Е22

4.     ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ   Време: 17,30 h
Комисија:

1.      Дестановић Горан – испитивач

2.      Звијерац Стефан – стручни члан

3.      Петровић Александар – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Грујић Алекс Е13 (Техничар ММ)

 

 

 

 

ЧЕТВРТАК 21.9.2023.
1.     ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ        Време: 15,35 h
Комисија:

1.      Ивановић Александра – испитивач

2.      Арсић Стеван – стручни члан

3.      Павловић Маринела – пред. комисије

Кандидат:

1.      Ђукић Таша Г32

2.     ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 1 – ПИСМЕНИ ЗАДАТАК    Време: 13,15 h
Професорка: Милосављевић Маргарета

Усмени испит у понедељак 25.9.2023.

Комисија:

1.      Милосављевић Маргарета – испитивач

2.      Крстић Љиљана – стр. члан

3.      Манић Маја – пред. комисије

Кандидати:

 

1.      Грујић Алекс Е13 (техничар ММ)

2.      Милановић Бојан (техничар ММ)

3.     ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 2 – ПИСМЕНИ ЗАДАТАК       Време: 13,15 h
Професорка: Крстић Љиљана

Усмени испит у понедељак 25.9.2023.

Комисија:

1.      Крстић Љиљана – испитивач

2.      Милосављевић Маргарета – стр. члан

3.      Манић Маја – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Миленковић Виктор Е22

4.      ПРАКТИЧНА НАСТАВА                   Време: 15,35 h
Комисија:

1.      Костић Ивана – испитивач

2.      Радовановић Слађан – стр. члан

3.      Манић Маја – пред. комисије

Кандидат:

 

Тасић Вук Е23 (Електротех. ММ)

 

ПЕТАК 22.9.2023.
1.     ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ     Време: 18,25 h
Комисија:

1.      Стевановић Владан – испитивач

2.      Васић Милица – стручни члан

3.      Манић Маја – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Миленковић Виктор Е22

 

 

ПОНЕДЕЉАК  25.9.2023.
1.     ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 1 – УСМЕНИ ИСПИТ    Време: 13,45 h
2.     ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 2 – УСМЕНИ ИСПИТ    Време: 13,45 h