Распоред полагања испита за ванредне ученике у јануарском испитном року

0
785

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ – школска 2023/2024. година

УТОРАК 30.1.2024.
1.     ЛОГИКА СА ЕТИКОМ    Време: 9,40h
 

Комисија за усмени део испита:

1.      Томић Сузана- испитивач

2.      Радојевић Живко– стручни члан

3.      Коцић Валентина– пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Тасић Вук ЕММ – трећи разред

2.       СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА         Време: 9,40h
Комисија:

1.      Томић Сузана– испитивач

2.      Радојевић Живко– стручни члан

3.      Коцић Валентина– пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Антић Ненад ЕЕ – трећи разред

2.      Дејановић Небојша ЕЕ – трећи разред

3.          ПРАКТИЧНА НАСТАВА           Време: 12,30h
     Комисија:

1.      Радосављевић Зоран– испитивач

2.      Костић Ивана– стручни члан

3.      Ђузић Бојан– председник комисије

Кандидати:

1.      Јовић Сава ЕЕ – четврти разред

2.      Станушић Анита ЕИТ – први разред

3.      Аврамовић Михајло ЕММП –

4.           ВЕБ ПРОГРАМИРАЊЕ     Време: 12,30h
    Комисија:

1.      Петровић Александар– испитивач

2.      Миљковић Зоран– стручни члан

3.      Бракус Славољуб– председник комисије

Кандидати:

 

1.      Матић Стеван ЕММ – трећи разред

2.      Станковић Филип ЕММ – трећи разред

5.         МИКРОКОНТРОЛЕРИ И МИКРОРАЧУНАРИ                    Време: 15,40h
     Комисија:

1.      Стевановић Никола– испитивач

2.      Милосављевић Маргарета– стр. члан

3.      Манић Маја– пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Ђурђевић Миљан ЕР – трећи разред

6.       РАЧУНАРСКИ ХАРДВЕР                              Време: 15,00h  
Комисија:

1. Милојевић Саша– испитивач

2. Звијерац Стефан– стручни члан

3. Богдановић Марија– пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Јовановић Игор ЕР – други разред

7.      МЕХАНИКА ТЛА И ФУНДИРАЊЕ      Време: 15,40h  
Комисија:

1.      Ђурђевић Лидија – испитивач

2.      Михајловић Марко – стручни члан

3.      Павловић Маринела – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Спасић Данило ГТ – четврти разред

 

 

 

 

СРЕДА 31.1.2024.
1.     СРПСКИ ЈЕЗИК – ПИСМЕНИ ИСПИТ          Време: 12,30h
Писмени испит: Зарић Марија

Усмени испит: понедељак 5.2.2024. у 9,40h

 

Комисија за усмени део испита:

1.      Зарић Марија- испитивач

2.      Митић Тамара– стручни члан

3.      Николић Јасмина– пред. комисије

Кандидати:

 

1.      Лазић Огњен ЕЕ – четврти разред

2.      Тасић Вук ЕММ – трећи разред

3.      Јовановић Стефан ЕММП –

4.      Станушић Анита ЕИТ – први разред

5.      Јовановић Игор ЕР – други разред

6.      Спасић Данило  ГТ – четврти разред

7.      Ђукић Таша АТ – четврти разред

2.      КОМПЈУТЕРСКА АНИМАЦИЈА   Време: 9,40h
Комисија:

1.      Антић Бојан– испитивач

2.      Савић Срба– стручни члан

3.      Богдановић Марија– пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Матић Стеван ЕММ – трећи разред

2.      Станковић Филип ЕММ – трећи разред

3.       ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ        Време: 14,50h
Комисија:

1.  Марковић Анђела– испитивач

2.  Радојевић Жељко– стручни члан

3.  Коцић Валентина– председник комисије

Кандидат:

 

1.    Милановић Бојан ТМ – други разред

4.     ВЕРСКА НАСТАВА       Време: 10,00h
Комисија:

1.  Анђелковић Владан– испитивач

2.  Урошевић Угљеша– стручни члан

3.  Коцић Валентина– председник комисије

Кандидат:

 

1.      Јовић Сава ЕЕ – четврти разред

 

 

ЧЕТВРТАК  1.2.2024.
1.     МАТЕМАТИКА – ПИСМЕНИ ИСПИТ   Време: 15,40h
Писмени испит: Јоксимовић Снежана

Усмени испит: уторак 6.2.2024. у 12,30h

 

Комисија за усмени део испита:

1.      Јоксимовић Снежана – испитивач

2.      Николић Јасминка – стручни члан

3.      Костић Марија – пред. комисије

Кандидати:

 

1.      Милановић Бојан ТМ – други разред

2.      Дејановић Небојша ЕЕ – трећи разред

3.      Спасић Данило ГТ – четврти разред

 

2.       ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ    Време: 10,00h
Комисија:

1.      Самарџић Иван – испитивач

2.      Павловић Марко – стручни члан

3.      Дејковић Марина – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Тасић Вук ЕММ – трећи разред

 

3.     ЛИКОВНА КУЛТУРА           Време: 12,30h
Комисија:

1.   Шумар Јасмина – испитивач

2.   Радојевић Живко – стручни члан

3.   Коцић Валентина – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Станушић Анита ЕИТ – први разред

4.     ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ       Време: 16,40h
Комисија:

1.   Васић Милица – испитивач

2.   Стевановић Владан – стручни члан

3.   Стевановић Владимир – пред. комисије

Кандидати:

 

1.      Лазић Огњен ЕЕ –  четврти разред

2.      Антић Ненад ЕЕ – трећи разред

5.     ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ                Време: 16,40h
Комисија:

1.   Стевановић Владан – испитивач

2.   Васић Милица – стручни члан

3.   Стевановић Владимир – пред. комисије

Кандидати:

 

1.      Јовановић Стефан ЕММП – трећи разред

2.      Аврамовић Михајло ЕММП – други раз.

6.     ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА              Време: 15,15h
Комисија:

1.   Јованчић Дејан – испитивач

2.   Миловановић Ненад – стручни члан

3.   Бракус Славољуб – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Јовић Сава ЕЕ – четврти разред

7.     СОФТВЕРСКИ АЛАТИ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ          Време: 16,45h
Комисија:

1.   Богдановић Марија – испитивач

2.   Савић Срба – стручни члан

3.   Лукић Марко – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Пацић Душан ЕЕ – други разред

8.     СОФТВЕРСКИ АЛАТИ                     Време: 16,45h
Комисија:

1.   Богдановић Марија – испитивач

2.   Савић Срба – стручни члан

3.   Лукић Марко – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Јовановић Игор ЕР – други разред

9.     АЛАТИ ЗА ОБРАДУ АУДИО И ВИДЕО САДРЖАЈА         Време: 13,30h
Комисија:

1.   Мумовић Недељко – испитивач

2.   Савић Срба – стручни члан

3.   Петковић Дејан – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Станковић Филип ЕММ – трећи разред

10. ПРЕДУЗЕТНИШТВО              Време: 15,30h
Комисија:

1.   Марковић Анђела – испитивач

2.   Миловановић Предраг – стручни члан

3.   Стојановић Марко – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Ђукић Таша АТ – четврти разред

 

ПЕТАК 2.2.2024.
1.      ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ПИСМЕНИ ИСПИТ       Време:  15,45h
Писмени испит: Његић Сузана

Усмени испит: среда 7.2.2024. у 14,00h

 

Комисија за усмени део испита:

1.      Његић Сузана – испитивач

2.      Ђорђевић Снежана – стручни члан

3.      Николић Стефановић Биљана – пред. комисије

Кандидати:

 

1.      Тасић Вук ЕММ – трећи разред

2.      Станушић Анита ЕИТ – први разред

3.      Милановић Бојан ТМ – други разред

4.      Дејановић Небојша ЕЕ – трећи разред

2.       ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ – ПИСМЕНИ ИСПИТ  Време:  h
Писмени испит: Крстић Љиљана

Усмени испит: среда 7.2.2024. у 13,30h

 

Комисија за усмени део испита:

1.      Крстић Љиљана – испитивач

2.      Милосављевић Маргарета – стручни члан

3.      Манић Маја – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Јовановић Игор ЕР – други разред

3.      ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА      Време: 15,00h
Комисија:

1.      Васић Милица – испитивач

2.      Стевановић Владан – стручни члан

3.      Стевановић Владимир – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Лазић Огњен ЕЕ – четврти разред

4.        ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА               Време:  9,00h
Комисија:

1.      Васић Милица – испитивач

2.      Стевановић Владан – стручни члан

3.      Стевановић Владимир – пред. комисије

Кандидати:

 

1.      Јовановић Стефан ЕММП – трећи разед

2.      Аврамовић Михајло ЕММП – други раз.

5.     ЕЛЕКТРОНИКА                    Време:  13,00h
Комисија:

1.      Милошевић Мирослав – испитивач

2.      Савић Снежана – стручни члан

3.      Ђузић Бојан – председник комисије

Кандидати:

 

1.      Матић Стеван ЕММ – трећи разред

2.      Ђурђевић Миљан ЕР – трећи разред

3.      Пацић Душан ЕЕ – други разред

6.     АРМИРАНО БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ     Време:  11,30h
Комисија:

1.      Ђурђевић Лидија – испитивач

2.      Михајловић Марко – стручни члан

3.      Павловић Маринела – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Спасић Данило ГТ – четврти разред

7.     МОНТАЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ           Време:  15,40h
Комисија:

1.      Дачић Зоран – испитивач

2.      Михајловић Марко – стручни члан

3.      Перић Ивана – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Ђукић Таша АТ – четврти разред

 

 

 

ПОНЕДЕЉАК 5.2.2024.
1.     СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – УСМЕНИ ИСПИТ     Време:  9,40h
2.     БИОЛОГИЈА               Време:  10,45h
Комисија:

1. Петровић Владимир – испитивач

2. Антић Гордана – стручни члан

3. Манић Маја – председник комисије

Кандидат:

 

1.      Пацић Душан ЕЕ – други разред

3.      АУДИОТЕХНИКА     Време:  8,50h
     Комисија:

1.      Савић Срба – испитивач

2.      Петровић Александар – стручни члан

3.      Дестановић Горан – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Станковић Филиш ЕММ – трећи разред

4.     ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ      Време:  9,40h
Комисија:

1.      Богдановић Марија – испитивач

2.      Стевановић Владимир – стручни члан

3.      Стојановић Светислав – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Аврамовић Михајло ЕММП – други раз.

5.     ГЕОГРАФИЈА      Време: 13,30h
Комисија:

1.      Аиро Ана– испитивач

2.      Џелатовић Ружица – стручни члан

3.      Радојевић Живко – председник комисије

Кандидат:

 

1.      Милановић Бојан ТМ – други разред

 

 

УТОРАК  6.2.2024.
1.     МАТЕМАТИКА – УСМЕНИ ИСПИТ          Време:  12,30h
2.     ФИЗИКА     Време:  11,45h
Комисија:

1.      Милошевић Драган – испитивач

2.      Пауновић Марко – стручни члан

3.      Манић Маја – председник комисије

 

Кандидат:

1.      Јовић Сава ЕЕ – четврти разред

2.      Антић Ненад ЕЕ – трећи разред

3.      Јовановић Игор ЕР – други разред

3.     ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ          Време:  13,30h
Комисија:

1.      Симић Дејан – испитивач

2.      Стојановић Марко  – стручни члан

3.      Марковић Анђела – председник комисије

 

Кандидат:

1.      Ђурђевић Миљан ЕР – трећи разред

4.     ВИДЕОТЕХНИКА               Време:  13,30h
Комисија:

1.      Петковић Дејан – испитивач

2.      Савић Срба – стручни члан

3.      Петровић Александар – председник комисије

Кандидат:

 

1.      Станковић Филип ЕММ – трећи разред

5.     РАЗРАДА ПРОЈЕКТА          Време:  10,45h
Комисија:

1.      Арсић Стеван – испитивач

2.      Перић Ивана – стручни члан

3.      Стевановић радојица – председник комисије

Кандидат:

 

1.      Ђукић Таша АТ – четврти разред

 

СРЕДА  7.2.2024.
1.     ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – УСМЕНИ ИСПИТ       Време:  14,00h
2.     ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ – УСМЕНИ ИСПИТ     Време:  13,30h
3.      ОСНОВЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА     Време:  16,30h
Комисија:

1.       Милосављевићћ Маргарета – испитивач

2.       Крстић Љиљана – стручни члан

3.       Манић Маја – председник комисије

Кандидат:

 

1.      Јовић Сава ЕЕ – четврти разред

4.        РАЧУНАРСКА ЛОГИКА               Време:  16,30h
Комисија:

1.      Милосављевић Маргарета – испитивач

2.       Звијерац Стефан – стручни члан

3.       Антонијевић Малиша – председник комисије

Кандидат:

 

1.      Ђурђевић Миљан ЕР – трећи разред

5.       ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ               Време:  10,00h
Комисија:

1.      Стевановић Владан– испитивач

2.      Јованчић Дејан– стручни члан

3.      Стојановић Светислав– председник комисије

Кандидати:

 

1.      Антић Ненад ЕЕ – трећи разред

2.      Пацић Душан ЕЕ – други разред

6.     ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ          Време:  10,00h
Комисија:

1.      Стевановић Владан – испитивач

2.      Јованчић Дејан – стручни члан

3.      Стојановић Светислав – председник комисије

Кандидат:

 

1.      Аврамовић Михајло ЕММП – други раз.

7.     САОБРАЋАЈНИЦЕ                      Време:  9,00h
Комисија:

1.      Павловић Маринела – испитивач

2.      Михајловић Марко – стручни члан

3.      Ивановић Александра – председник комисије

Кандидат:

 

1.      Спасић Данило ГТ – четврти разред

8.     УРБАНИЗАМ                       Време:  9,35h
Комисија:

1.      Арсић Стеван – испитивач

2.      Михајловић Марко – стручни члан

3.      Ивановић Александра – председник комисије

Кандидат:

 

1.      Ђукић Таша АТ – четврти разред