Календар рада

Календар образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2019/20. годину:
Напомена: Датуми обележени црвеном бојом се раде по распореду за понедељак
 
Интерни календар рада по образовним профилима усаглашен са Календаром образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2019/20. годину:

Календар образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2019/20. годину
Интерни календар рада
Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2019/2020. годину