УЧЕНИЧКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО

0
1366

Рад школског тима у области професионалне оријентације, каријерног вођења и ученичког предузетништва, пре свега подразумева развој предузетничког духа и других компетенција за успешно бављење занимањем, а у оквиру пројекта „Ученичко предузетништво“ и обуку са елементарним појмовима из економије(израда бизнис плана, истраживање тржишта, реклама, представљање производа и услуге, технике продаје)

После одржане промоције програма ученичког предузетништва и учествовања на радионицама за стицање вештина тимског рада и израде бизнис плана, група ученика се одлучила за израду видео реклама(УПО“Тесла продукција“) за потребе компанија наше „Тесла“корпорације, као и других предузећа на локалу. Израда бизнис плана је отпочела анализом тржишта, посећивањем интернет страница у вези са производима старих заната и приликом посете произвођачима у нашој индустријској зони.

О предности примене активних метода наставе у обуци, показује велико интересовање за рад у групи, а посебно за радионичарски метод рада, остваривање реалних сусрета са партнерима на локалу, као и играње улога на часу разредног старешине.
Приликом формирања компанија у нашој школи, знајући износ кредита који добија свака компанија и полазећи о знања стечених у вези са мултимедијом, дошли смо на идеју да понудимо своју видео рекламу нашим добављачима у замену за производ. Такође је договорено да сви буду део једне корпорације чији је циљ оживљавање старих заната и сеоског туризма, промоцијом и продајом код могућих корисника и израдом видео реклама.
УПО „Тесла продукција“, приликом израде реклама, је сарађивала са свим члановима компанија наше корпорације(основано је шест предузећа.:УПО“ Етноасура“, УПО“Ратков клакер“, УПО“Срце у лонцу“, УПО“Пекор“, УПО“Етнотравел“и УПО“Тесла продукција“) који су се бавили маркетингом, у жељи да се препозна принцип синергије, сарадње и усмеравања заједничке енергије у истом циљу-увећање прихода добављача(призвођачи производа старих заната), стицање личне зараде и развијање етно културе код потрошача(корисника).
На Сајму ученичког предузетништва, као виртуално предузеће показали су своју вештину у промовисању своје услуге.
Друга група ученика се одлучила за промоцију сеоског туризма (УПО“Етнотравел“). Израда бизнис плана је отпочела анализом тржишта, посећивањем интернет страница у вези са туристичким понудама(салаши и сеоска газдинства)
Такође су посетили и нека газдинства у Левчу која се баве сеоским туризмом, као и верске објекте. Приликом посете манастиру у Каленићу, посетили су и основну школу и тада су упознали ученике који се баве израдом амајлије од теста. Сарадњу са њима су остварили тако што су им показали основне елементе бизнис плана и како могу да користе њихову туристичку понуду да остваре свој приход,. На тај начин су стекли етикету друштвено одговорне фирме која жели да уради нешто корисно за своје окружење. На Сајму ученичког предузетништва, користећи принцип синергије, као виртуално предузеће показали су своју вештину у промовисању своје услуге у сарадњи са њима, док су они продавали своју амајлију и поклањали цртеже производа старих заната, верских објеката , ловачке и риболовачке опреме, промовишући на тај начин сеоски туризам. Као пример добре праксе можемо да наведемо сарадњу школе и родитеља и добављача-произвођача производа старих заната у вези са набавком материјала за уређење штанда (асура, грнчарија, плетене корпе, ратков клакер).
Каталоге услуга, рекламне листове и плакат урадио је тим за маркетинг.
Захваљујући свему томе на Сајму УП, наши ученици су остварили најбоље резултате у дисциплини „промоција производа и услуге и уређење штанда“
Ово је један од ретких пројеката у којима је наша школа учествовала, у чије активности, од почетних па до завршних су уткани самоиницијатива, креативност, тимски рад и предузимљивост.Од анализе тржишта, избора бизнис идеје,преко набавке производа,до припреме за презентацију производа и услуге, контаката са успешним људима из окружења и др, су за ученике биле изазов, стицање новог искуства, јачање самопоуздања и рад и дружење са вршњацима и одраслима који су успешни у свом раду.
Материјал за промоцију и уређење штанда је набављен захваљујућу донацији БИПа(Business Innovation Programs), удружења из Крагујевца.
Логистику овом пројекту су такође дала предузећа“Асура“, „Левачка корпа“, „Елмос“, „Југоелектро“, „Трумпић“, „Ратко “ , као и управа наше школе, Жарко Тасић, директор и наставници сарадници на пројекту Миљковић Слађана, Васић Снежана, Петровић Звездана, Марија Богдановић, Aнтић Дејан, Антић Бојан и Миљковић Зоран.
Семинаре за ученике у вези са ученичким предузетништвом организовали су Славица Јаковљевић. Милутин Глигоријевић и Бракус Славољуб, који су у припреми за такмичење остварили одличну сарадњу са произвођачима старих заната, Агенцијом за мала и средња предузећа, Локалном самоуправом, Школском управом и основним школама приликом промовисања школе постигнутим успехом у предузетништву од 2002-2013 год.

1 2 3 4 5 6

 

Славица Јаковљевић,координатор на пројекту

и координатор Тима за професионалну оријентацију и каријерно вођење