Оперативни план рада за период мај-јуни 2015. године

0
949

•    Одељењска већа за завршне разреде: 29.05.2015. (петак) од 12,30  (распоред следи)
•    Наставничко веће: 01.06.2015. (понедељак) у 13,00
•    Потписивање сведочанстава и ђачких књижица: 02.06.2015.
•    Подела сведочанстава и књижица: 03.06.2015. (среда)  у 16,00
•    Завршетак теоријске наставе за  Е-31,32,33,34,35,36, Г-11,12,21,22,31.32:  05.06.2015.
•    Прослава матурске вечери: 29.05.2015.

МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ ИСПИТ

•    Пријава испита: 04.и 05.06.2015. од 8,00 – 13,00 у секретаријату школе
•    Матурски писани задатак из српског језика: 08.06.2015.(понедељак) од 14,00 – 17,00.
•    Усмени испит из изборног предмета: 09. и 10.06.2015. у договору са испитивачем и председником комисије
•    Одбрана матурског рада: 11. и 12.06.2015. у договору са комисијом
•    Исписивање диплома: 15.06 – 18.06.2015.
•    Потписивање диплома: 18.06.2015.
•    Наставничко веће: 18.06.2015.  у 13,00
•    Подела диплома: 18.06.2015.(четвртак) у 14,00

РАЗРЕДНИ ИСПИТИ
•    Разредне испите, за ученике којима није организована настава (Страни језик и сл.), обавити пре, а за остале после седнице О.В. Ученик је ДУЖАН ДА ПРИЈАВИ РАЗРЕДНИ ИСПИТ са  ђачком књижицом, 05.06.2015. до 13,00. Испите обавити од      08 – 12.06.2015.

ПОПРАВНИ ИСПИТИ ЗА ЗАВРШНЕ РАЗРЕДЕ

•    Пријављивање испита: 08.06 – 09.06.2015. од 8,00 – 13.00 у секретаријату школе
•    Полагање испита: 15.06 – 19.06.2015.
•    НАПОМЕНА: Ученици, који положе поправни испит у јуну, матурски одн. завршни испит , полажу у августу

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ
•    Пријављивање испита: 08 – 12.06.2015. од 8,00 – 13,00
•    Полагање испита: 22 – 26.06.2015. (распоред следи)
•    Завршни и матурски испит: по договору са испитивачем

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

•    Завршетак теоријске наставе (за остала одељења): 19.06.2015. (петак)
•    Одељењска већа: 22.06.2015. од 08,00 (распоред следи)
•    Наставничко веће: 23.06.2015. (уторак) у 09,00.
•    Потписивање сведочанстава и ђачких књижица: 24. и 25.06.2015.
•    Подела сведочанстава и књижица: 29.06.2015. (понедељак) у 15,00
•    Пријава поправних испита за августовски рок: 30.06. и 01.07.2015. од 08 – 13,00             у секретаријату школе