Ранг листе после првог уписног круга и преостала слободна места за упис у школску 2023/2024. годину

0
2573

Поштовани будући ђаци ЕГШ Никола Тесла, овде можете видети преостала слободна места после првог уписног круга.

Преостала слободна места

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

  • ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Електротехничар информационих технологија – НЕМА СЛОБОДНИХ МЕСТА
  • ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Електротехничар рачунара –НЕМА СЛОБОДНИХ МЕСТА
  • ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Техничар мултимедијa –НЕМА СЛОБОДНИХ МЕСТА
  • ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Електротехничар енергетике –2 СЛОБОДНА МЕСТА
  • ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Техничар мехатронике НЕМА СЛОБОДНИХ МЕСТА
  • ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Аутоелектричар 8 СЛОБОДНИХ МЕСТА

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

  • ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Грађевински техничар – НЕМА СЛОБОДНИХ МЕСТА
  • ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Архитектонски техничар –НЕМА СЛОБОДНИХ МЕСТА

РАНГ ЛИСТЕ ПОСЛЕ ПРВОГ УПИСНОГ КРУГА

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Електротехничар информационих технологија
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Електротехничар рачунараОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Техничар мултимедијaОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Електротехничар енергетикеОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Техничар мехатроникеОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Аутоелектричар


ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Грађевински техничарОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Архитектонски техничар


Преузми:

Ранг листе после првог уписног круга за школску 2023/2024. годину