Распоред полагања испита за ванредне ученике – јунски рок

0
884

Поштовани ученици,

Овде можете погледати и преузети распоред полагања испита за ванредне ученике

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ПОНЕДЕЉАК 6.06.2022. год.

8.00-МАТЕМАТИКА писмени (усмени у договору са испитивачем)
8.45-ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ(ИКТ)
9.30-ЕЛЕКТРОНИКА
9.30-НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА СА ТЕХНИЧКИМ ЦРТАЊЕМ
10.45-ЛИКОВНА КУЛТУРА
14.00-ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ

УТОРАК 7.06.2022. год.

8.00-УВОД У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ
9.30-ХЕМИЈА
10.00-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК писмени (усмени у договору са испитивачем)
10.45-ПРАКТИЧНА НАСТАВА
9.45-ФИЗИКА
9.30-ПРОГРАМИРАЊЕ
15.30-ПРИМЕЊЕНА АУДИО И ВИДЕО ТЕХНИКА

СРЕДА 8.06.2022. год.

10.00-СТАТИКА И ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА
­­10.40-МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ
10.45-БИОЛОГИЈА
12.00-ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
13.00 – ПРЕДУЗЕТНИШТВО
14.00 – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
15.30 – СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА
15.30-3Д МОДЕЛОВАЊЕ И АНИМАЦИЈА 

ЧЕТВРТАК 9.06.2022. год.

9.00-ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ, ОСНОВЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА, ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
9.00 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
14.00-СОФТВЕРСКИ АЛАТИ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ

ПЕТАК 10.06.2022. год.

8.00-ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА
9.30 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ писмени (усмени у договору са испитивачем)
15.00-АРМИРАНОБЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

НАПОМЕНА: Уколико ученик полаже два предмета истог дана, у договору са комисијом један предмет одложити

 

КОМИСИЈЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 1. Бојана Весковић
 2. Аница Алексић Милосављевић
 3. Јасмина Николић

МАТЕМАТИКА

 1. Јасминка Ристић
 2. Марија Костић
 3. Биљана Јовић

ФИЗИКА

 1. Драган Милошевић
 2. Марко Пауновић
 3. Владимир Петровић

ХЕМИЈА, БИОЛОГИЈА

 1. Ана Милошевић
 2. Гордана Антић
 3. Владимир Петровић

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 1. Шумар Јасмина
 2. Живко Радојевић
 3. Славица Јаковљевић

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

 1. Снежана Андрејић
 2. Сузана Томић
 3. Живко Радојевић

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 1. Марко Павловић
 2. Иван Самарџић
 3. Марина Дејковић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 1. Биљана Николић Стефановић
 2. Снежана Ђорђевић
 3. Сузана Његић

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 1. Славица Јаковљевић
 2. Шумар Јасмина
 3. Валентина Коцић

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

 1. Предраг Миловановић
 2. Анђела Марковић
 3. Славица Јаковљевић

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ, ОСНОВЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА, ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА

 1. Љиљана Крстић
 2. Биљана Ђорђевић
 3. Славољуб Бракус

УВОД У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА, ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ

 1. Владан Стевановић
 2. Владимир Стевановић
 3. Славољуб Глигоријевић

СОФТВЕРСКИ АЛАТИ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ

 1. Марија Богдановић
 2. Славољуб Бракус
 3. Нада Павловић

ЕЛЕКТРОНИКА

 1. Снежана Савић
 2. Нада Павловић
 3. Стефан Звијерац

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. Маја Манић
 2. Светислав Стојановић
 3. Бракус Славољуб

НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА, СТАТИКА, АРМИРАНОБЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

 1. Александра Ивановић
 2. Лидија Ђурђевић
 3. Зоран Дачић

3Д МОДЕЛОВАЊЕ И АНИМАЦИЈА

 1. Александар Петровић
 2. Срба Савић
 3. Марко Лукић

ПРИМЕЊЕНА АУДИО И ВИДЕО ТЕХНИКА

 1. Дејан Петковић
 2. Александар Петровић
 3. Марко Лукић

ПРОГРАМИРАЊЕ, ИНФОРМАЦИОНОКОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ(ИКТ)

 1. Зорана Николић
 2. Горан Дестановић
 3. Дејан Јованчић

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

 1. Слађан Радовановић
 2. Зоран Радосављевић
 3. Милован Марковић

МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ

 1. Дарко Јовановић
 2. Владан Стевановић
 3. Нада Павловић

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА УЗМЕ И ВРАТИ ПОПУЊЕН И ПОТПИСАН ЗАПИСНИК ЗА ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА ОД СТРАНЕ ТРИ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ

01.06.2022

ДИРЕКТОР
________________________
Жарко Тасић,дипл.ел.инг.