Распоред полагања испита за ванредне ученике у новембарском испитном року

0
383

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ – школска 2023/2024. година

ПОНЕДЕЉАК 4.12.2023.
1.     МАТЕМАТИКА – ПИСМЕНИ ЗАДАТАК    Време: 13,00h
Писмени испит: Јовић Биља

Усмени испит: среда 13.12.2023. у 13,00h

 

Комисија за усмени део испита:

1.      Јовић Биља- испитивач

2.      Миљковић Слађана– стручни члан

3.      Јоксимовић Снежана– пред. комисије

Кандидати:

 

1.      Јовић Сава Е42

2.      Радивојевић Огњен Е42

3.      Николић Бојан Е42

Писмени испит: Миљковић Слађана

Усмени испит: среда 13.12.2023. у 13,00h

 

Комисија за усмени део испита:

1.      Миљковић Слађана – испитивач

2.      Јовић Биља – стручни члан

3.      Јоксимовић Снежана– пред. комисије

Кандидати:

 

1.      Антић Ненад Е32

2.      Станковић Филип Е33

3.      Јовановић Стефан ЕММП 3. разред

2.     СОФТВЕРСКИ АЛАТИ           Време: 13,45h
Комисија:

1.      Богдановић Марија – испитивач

2.      Савић Срба – стручни члан

3.      Стевановић Владимир – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Јовановић Игор Е21

3.     АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ                  Време: 13,45h
     Комисија:

1.      Богдановић Марија – испитивач

2.      Звијерац Стефан – стручни члан

3.      Лукић Марко – председник комисије

Кандидат:

 

1.      Тасић Вук ЕММ 23

4.     ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ           Време: 13,45h
    Комисија:

1.      Звијерац Стефан – испитивач

2.      Богдановић Марија – стручни члан

3.      Лукић Марко – председник комисије

Кандидат:

 

1.      Ђурђевић Миљан Е31

5.     АУДИОТЕХНИКА                        Време: 13,00h
     Комисија:

1.      Савић Срба – испитивач

2.      Петровић Александар – стручни члан

3.      Дестановић Горан – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Матић Стеван Е33

6.     БИОЛОГИЈА                                 Време: 10,40h  
Комисија:

1. Петровић Владимир – испитивач

2. Антић Гордана – стручни члан

3. Манић Маја – председник комисије

Кандидат:

 

1.      Грујић Алекс Е23 (Ел. техничар ММ)

 

УТОРАК 5.12.2023.
1.     ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ПИСМЕНИ ИСПИТ          Време: 13,15h
Писмени испит: Николић Стефановић Биљана

Усмени испит: четвртак 14.12.2023. у 13,15h

 

Комисија за усмени део испита:

1.      Николић Стефановић Биљана – испитивач

2.      Његић Сузана – стручни члан

3.      Ђорђевић Снежана – пред. комисије

Кандидати:

 

1.      Јовић Сава Е42

2.      Грујић Алекс ЕММ23

3.      Николић Бојан Е42

4.      Ђукић Таша Г42

Писмени испит: Његић Сузана

Усмени испит: четвртак 14.12.2023. у 13,15h

 

Комисија за усмени део испита:

1.      Његић Сузана – испитивач

2.      Николић Стефановић Биљана – стручни члан

3.      Ђорђевић Снежана – пред. комисије

Кандидати:

 

1.      Милић Лазар Е33

2.      Антић Ненад Е32

3.      Ђурђевић Миљан Е31

 

Писмени испит: Ђорђевић Снежана

Усмени испит: четвртак 14.12.2023. у 13,15h

 

Комисија за усмени део испита:

1.      Ђорђевић Снежана – испитивач

2.      Николић Стефановић Биљана – стручни члан

3.      Његић Сузана – пред. комисије

Кандидат:

 

1.Спасић Данило Г41

2.     ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ – ПИСМЕНИ ИСПИТ   Време: 15,45 h
Писмени испит: Крстић Љиљана

Усмени испит: четвртак 14.12.2023. у 13,30h

 

Комисија за усмени део испита:

1.      Крстић Љиљана – испитивач

2.      Милосављевић Маргарета – стручни члан

3.      Манић Маја – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Јовановић Игор Е21

3.     ХЕМИЈА           Време: 9,00h
Комисија:

1.  Милошевић Ана – испитивач

2.  Милојковић Наташа – стручни члан

3.  Манић Маја– председник комисије

Кандидат:

 

1.    Димић Владимир Е12

 

СРЕДА  6.12.2023.
1.     СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – ПИСМЕНИ ИСПИТ   Време: 13,15h
Писмени испит: Николић Јасмина

Усмени испит: петак 15.12.2023. у 16,40h

 

Комисија за усмени део испита:

1.      Николић Јасмина – испитивач

2.      Весковић Бојана– стручни члан

3.      Милосављевић Аница– пред. комисије

Кандидати:

 

1.      Јовић Сава Е42

2.      Јовановић Младен Е42

3.      Радивојевић Огњен Е42

4.      Николић Бојан Е42

Писмени испит: Весковић Бојана

Усмени испит: петак 15.12.2023. у 16,40h

 

Комисија за усмени део испита:

1.      Весковић Бојана – испитивач

2.      Николић Јасмина – стручни члан

3.      Милосављевић Аница– пред. комисије

Кандидати:

 

1.      Матић Стеван Е33

2.      Станковић Филип Е33

3.      Ђурђевић Миљан Е31

 

Писмени испит: Милосављевић Аница

Усмени испит: петак 15.12.2023. у 16,40h

 

Комисија за усмени део испита:

1.      Милосављевић Аница – испитивач

2.      Николић Јасмина – стручни члан

3.      Весковић Бојана – пред. комисије

Кандидати:

 

1.      Јовановић Игор Е21

2.      Јовановић Стефан ЕММП 3. разред

 

2.     ИСТОРИЈА      Време:  13,45h
Комисија:

1.      Радојевић Живко – испитивач

2.      Аиро Ана – стручни члан

3.      Марко психолог– пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Станушић Анита Е14

 

 

ЧЕТВРТАК 7.12.2023.
1.     ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ        Време:  13,00h
Комисија:

1.      Васић Милица – испитивач

2.      Стевановић Владан – стручни члан

3.      Стевановић Владимир – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Радивојевић Огњен Е42

2.     ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ    Време:  13,00h
Комисија:

1.      Стевановић Владан – испитивач

2.      Васић Милица – стручни члан

3.      Стевановић Владимир – пред. комисије

Кандидати:

 

1.      Павловић Никола ЕММП 2. разред

3.     ЛИКОВНА КУЛТУРА       Време: 12,30h
Комисија:

1.      Шумар Јасмина – испитивач

2.      Радојевић Живко– стручни члан

3.      Манић Маја– пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Димић Владимир Е12

4.      ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ                 Време:  12,00h
 

 

Комисија:

1.      Павловић Марко – испитивач

2.      Ђурђевић Владан – стучни члан

3.      Самарџић Иван – председник комисије

Кандидати:

1.      Лазић Огњен Е42

2.      Матић Стеван Е33

3.      Станушић Анита Е14

4.      Јовић Сава Е42

5.      Милић Лазар Е33

6.      Јовановић Младен Е42

7.      Грујић Алекс ЕММ23

8.      Спасић Данило Г41

9.      Ђурђевић Миљан Е31

10.  Николић Бојан Е42

11.  Јовановић Стефан ЕММП 3. разред

12.  Ђукић Таша Г42

 

ПЕТАК 8.12.2023.
1.     ПРЕДУЗЕТНИШТВО     Време:  13,15h
      Комисија:

1.      Марковић Анђела – испитивач

2.      Миловановић Предраг – стручни члан

3.      Стојановић Марко– пред. комисије

Кандидат:

1.      Лазић Огњен Е42

2.      Јовић Сава Е42

3.      Николић Бојан Е42

2.     ГЕОГРАФИЈА               Време:  9,35h
Комисија:

1.      Аиро Ана – испитивач

2.      Радојевић Живко – стручни члан

3.      Џелатовић Ружица – председник комисије

Кандидати:

1.      Станушић Анита Е14

2.      Грујић Алекс ЕММ23

3.      Димић Владимир Е12

3.     ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА      Време:  13,00h
Комисија:

1.      Васић Милица – испитивач

2.      Стевановић Владан – стручни члан

3.      Стевановић Владимир – пред. комисије

Кандидат:

1.      Радивојевић Огњен Е42

4.     ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА       Време:  13,15h
Комисија:

1.      Васић Милица – испитивач

2.      Стевановић Владан – стручни члан

3.      Стевановић Владимир – пред. комисије

Кандидат:

1.      Павловић Никола ЕММП 2. разред

2.      Аврамовић Михајло ЕММП 1. разред

5.     ФИЗИКА      Време:  13,45h
Комисија:

1.      Милошевић Драган – испитивач

2.      Пауновић Марко – стручни члан

3.      Манић Маја – председник комисије

Кандидат:

1.      Јовановић Игор Е21

6.     ЛОГИКА СА ЕТИКОМ                   Време:  9,35h
Комисија:

2.      Томић Сузана – испитивач

3.      Радојевић Живко– стручни члан

4.      Коцић Валентина– пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Матић Стеван Е33

 

ПОНЕДЕЉАК  11.12.2023.
1.       ПРАКТИЧНА НАСТАВА        Време:  13,15h
 

Комисија:

1.      Ђузић Бојан – испитивач

2.      Радосављевић Зоран – стручни члан

3.      Костић Ивана – председник комисије

Кандидати:

1.      Лазић Огњен Е42

2.      Радивојевић Огњен Е42

3.      Антић Ненад Е32

4.      Павловић Никола ЕММП 2. разред

5.      Тасић Вук ЕММ23

6.      Димић Владимир Е12

2.     ОСНОВЕ ПРАКТИЧНИХ ВЕШТИНА     Време:  13,45h
Комисија:

1.      Ђузић Бојан – испитивач

2.      Радосављевић Зоран – стручни члан

3.      Костић Ивана – председник комисије

 

Кандидат:

1.      Аврамовић Михајло ЕММП 1. разред

3.     РАЧУНАРСКИ ХАРДВЕР          Време:  14,00h
Комисија:

1.      Милојевић Саша – испитивач

2.      Звијерац Стефан – стручни члан

3.      Богдановић Марија – председник комисије

 

Кандидат:

1.      Јовановић Игор Е21

 

УТОРАК  12.12.2023.
1.     ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ       Време:  15,35h
Комисија:

1.      Стевановић Владимир – испитивач

2.      Стевановић Владан – стручни члан

3.      Стојановић Марко – председник комисије

Кандидати:

1.      Лазић Огњен Е42

2.      Радивојевић Огњен Е42

3.      Антић Ненад Е32

2.     ЕЛЕКТРОНИКА     Време:  13,00h
Комисија:

4.      Савић Снежана – испитивач

5.      Милошевић Мирослав – стручни члан

6.      Ђузић Бојан – председник комисије

Кандидат:

 

1.      Станковић Филип Е33

3.     ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА      Време:  13,45h
Комисија:

1.      Јовановић Дејан – испитивач

2.      Симић Дејан – стручни члан

3.      Стојановић Марко – председник комисије

Кандидат:

 

1.      Аврамовић Михајло ЕММП 1. разред

4.     ОСНОВЕ МАШИНСТВА                  Време:  13,45h
Комисија:

1.      Стојановић Марко – испитивач

2.      Симић Дејан – стручни члан

3.      Жунић Милорад – председник комисије

Кандидат:

 

1.      Димић Владимир Е12

5.     ВЕРСКА НАСТАВА                         Време:  13,30h
 

Комисија:

1.      Анђелковић Владан – испитивач

2.      Урошевић Угљеша – стручни члан

3.      Коцић Валентина – председник комисије

Кандидати:

1.      Матић Стеван Е33

2.      Јовановић Младен Е42

3.      Спасић Данило Г41

4.      Тасић Вук Е23

5.      Грујић Алекс ЕММ23

6.      Ђурђевић Миљан Е31

7.      Ђукић Таша Г42

 

СРЕДА  13.12.2023.
1.     МАТЕМАТИКА – УСМЕНИ ИСПИТ     Време:  13,00h

 

ЧЕТВРТАК  14.12.2023.
1.     ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – УСМЕНИ ИСПИТ    Време:  13,15h
2.     ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ – УСМЕНИ ИСПИТ   Време:  13,30h

 

ПЕТАК  15.12.2023.
1.     СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – УСМЕНИ ИСПИТ  Време:  16,40h
2.     ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ          Време:  9,45h
Комисија:

1.      Марковић Анђела – испитивач

2.      Радојевић Живко– стручни члан

3.      Коцић Валентина– пред. комисије

 

Кандидати:

1.      Лазић Огњен Е42

2.      Станушић Анита Е14

3.      Милић Лазар Е33

4.     Антић Ненад Е32