Планови и програми

Подручје рада Електротехника:

Администратор рачунарских мрежа
Електротехничар Телекомуникација

Електротехничар мултимедија
Техничар мултимедијe од школске 2022/23
Електротехничар информационих технологија од школске 2019/20.
Електротехничар енергетике од школске 2018/19.
Електротехничар рачунара од школске 2018/19.
Техничар мехатронике
Аутоелектричар

Eлектротехничар обновљивих извора енергије од школске 2020/21.

Подручје рада Геодезија и грађевинарство:

Архитектонски техничар од школске 2022/23
Архитектонски техничар
Грађевински техничар

До 1. септембра 2018. године очекује се реформисање наставних планова и програма осталих образовних профила.