Техничар мехатронике

Мехатроника није нова техничка грана, већ новонастали приступ који наглашава неопходност обједињавања и снажног међуделовања различитих подручја технике. Мехатроника представља комбинацију машинства, електронике, софтверског инжењерства и управљања. Са појавом ове научне дисциплине, јавила се потреба за образовањем стручних кадрова из ове области.

У току четворогодишњег школовањa ученици стичу потребна знања и вештине за функционално повезивање електротехничких, машинских и информатичких технологија. Ученици усвајају знања из електронике, теорије система аутоматског управљања, мерења, механике, хидраулике, пнеуматике, рачунарства и роботике.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљавања, наглашава да ученици буду оспособљени за:

  • Монтирања компонената мехатронских уређаја и система
  • Дијагностиковање кварова
  • Отклањање кварова
  • Одржавање опреме
  • Обављање административних послова
  • Учествовање у изради технолошке документације

Своје школовање ученици који заврше овај образовни профил могу наставити на свим техничким факултетима и вишим школама, првенствено у подручју машинства, електротехнике, електронике и информатике. Већина техничких факултета у Србији школује инжињере мехатронике. У Европи постоји велики број техничких факултета на којима се изучава мехатроника као посебан смер, или се на машинским смеровима изучава мехатроника као једна научна дисциплина.

Преузми:
Наставни план и програм рада

Техничар мехатронике – План и програм наставе и учења општеобразовних предмета

Техничар мехатронике – План и програм наставе и учења стручних предмета

Техничар мехатронике – План и програм наставе и учења стручних предмета од 2023/2024