Грађевински техничар

Грађевински техничар је сарадник у пројектовању и грађењу мостова, железница, тунела, путева, улица, надвожњака, великих хала и дворана, челичних и бетонских торњева, кула и жичара.

Ученици се оспособљавају за послове пројектовања свих саобраћајница, пројектовања и грађења конструкција и/или димензионирањем истих, пословима грађења и одржавања канализационих и водопривредних објеката, пројектовањем и извођењем различитих захвата у тлу као што су: бране, насипи, тунели, клизишта итд…

По завршеном школовању могу се запослити у грађевинским предузећима или наставити школовање на грађевинском, архитектонском, као и на другим факултетма и вишим школама.

Преузми:
Наставни план и програм рада

Грађевински техничар
План и програм наставе и учења општеобразовних предмета од 2023/2024