Календар рада

Календар образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/22. годину:
Интерни календар рада по образовним профилима усаглашен са Календаром образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/22. годину:


ПРЕУЗМИ:

Календар образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину

Интерни календар рада

Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину