Календар рада

Календар образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2023/24. годину:
Интерни календар рада по образовним профилима усаглашен са Календаром образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2023/24. годину:

ПРЕУЗМИ:

Календар образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2023/2024. годину

Интерни календар рада

Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2023/2024. годину