Распоред полагања испита за ванредне ученике у априлском испитном року

0
335

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ – школска 2023/2024. година

Консултације у вези испита са професорима који су вам испитивачи можете обавити у редовним терминима за консултације које можете видети на следећем линку термини за консултације

УТОРАК 9.4.2024.
1.     СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – ПИСМЕНИ ИСПИТ    Време: 12,30h
Писмени испит: Митић Тамара

Усмени испит: среда 10.4.2024. у 13,30h

 

Комисија за усмени део испита:

1.      Митић Тамара – испитивач

2.      Николић Јасмина – стручни члан

3.      Весковић Бојана – пред. комисије

Кандидати:

 

1.      Антић Ненад ЕЕ – трећи разред

2.      Милановић Бојан ТМ – други разред

3.      Грујић Алекс ЕММ – други разред

4.      Јовановић Младен ЕЕ – четврти разред

5.      Радивојевић Огњен ЕЕ – четврти разред

6.      Станковић Филип ЕММ – четврти разред

2.       ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ         Време: 9,35h
Комисија:

1.      Стевановић Владимир– испитивач

2.      Стевановић Владан – стручни члан

3.      Манић Маја – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Дејановић Небојша ЕЕ – трећи разред

 

3.         ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ           Време:   9,35h
Комисија:

1.      Симић Дејан – испитивач

2.      Стојановић Марко  – стручни члан

3.      Марковић Анђела – председник комисије

Кандидат:

 

1.      Јовановић Лазар ЕР – четврти разред

 

4.         ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА     Време:  17,30 h
    Комисија:

1.      Станковић Љиљана – испитивач

2.      Ђурђевић Лидија – стручни члан

3.      Ивановић Александра– председник комисије

Кандидат:

 

1.      Ђукић Таша АТ – четврти разред

 

5.         ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ                  Време:   17,30 h
     Комисија:

1.      Ивановић Александра– испитивач

2.      Станковић Љиљана – стр. члан

3.      Ђурђевић Лидија – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Милорадовић Драган  ГТ – други разред

 

СРЕДА 10.4.2024.
1.     СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – УСМЕНИ ИСПИТ      Време: 13,30h
2.      РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА   Време: 10,00h
Комисија:

1.      Миљковић Зоран – испитивач

2.      Павловић Нада– стручни члан

3.      Костић Ивана– пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Станушић Анита ИТ – први разред

2.      Веселиновић Симона –  тех.мм први разред

 

3.       ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ        Време: 15,35h
Комисија:

1.  Стевановић Владан– испитивач

2.  Стевановић Владимир– стручни члан

3.  Васић Милица – председник комисије

Кандидат:

 

1.      Дејановић Небојша ЕЕ – трећи разред

4.     ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ       Време:  13,00h
Комисија:

1.  Павловић Нада – испитивач

2.  Стојановић Светислав – стручни члан

3.  Богдановић Марија – председник комисије

Кандидат:

 

1.      Аврамовић Михајло ЕММП – други разред

5.     АРМИРАНОБЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ     Време:  13,30h
Комисија:

1.  Михајловић Марко – испитивач

2.  Ивановић Александра – стручни члан

3.  Перић Ивана – председник комисије

Кандидат:

 

1.      Ђукић Таша АТ – четврти разред

 

ЧЕТВРТАК  11.4.2024.
1.     МАТЕМАТИКА – ПИСМЕНИ ИСПИТ   Време:  17,30h
Писмени испит: Ристић Јасминка

Усмени испит: петак 12.4.2024.  17,30h

 

Комисија за усмени део испита:

1.      Ристић Јасминка – испитивач

2.      Костић Марија – стручни члан

3.      Јовић Биљана – пред. комисије

Кандидати:

 

1.      Станушић Анита ИТ – први разред

2.      Ђукић Таша АТ – четврти  разред

3.      Димић Владимир ЕЕ – први разред

4.      Ђурђевић Миљан ЕР – трећи разред

5.      Станковић Филип ЕММ – четврти разред

 

2.       ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ – ПИСМЕНИ ИСПИТ    Време: 12,30h
Писмени испит: Крстић Љиљана

Усмени испит: петак 12.4.2024. у 14,30

Комисија:

1.      Крстић Љиљана – испитивач

2.      Милосављевић Маргарета – стручни члан

3.      Манић Маја – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Милановић Бојан ТМ – други разред

 

3.     МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ           Време: 13,45h
Комисија:

1.   Стојановић Светислав – испитивач

2.   Стевановић Владимир – стручни члан

3.   Васић Милица – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Антић Ненад ЕЕ – трећи разред

4.     ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ       Време: 13,45h
Комисија:

1.   Васић Милица – испитивач

2.   Стојановић Светислав – стручни члан

3.   Стевановић Владимир – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Дејановић Небојша ЕЕ –  трећи разред

2.      Радивојевић Огњен ЕЕ – четврти разред

 

5.     ВЕРСКА НАСТАВА               Време: 13,00h (по договору)
Комисија:

1.  Анђелковић Владан– испитивач

2.  Урошевић Угљеша– стручни члан

3.   Коцић Валентина– председник комисије

Кандидати:

1.      Тасић Вук ЕММ – трећи разред

2.      Милорадовић Драган ГТ – други раз.

3.      Јовановић Младен ЕЕ – четврти разред

4.      Јовановић Лазар ЕР – четврти разред

 

ПЕТАК 12.4.2024.
1.      МАТЕМАТИКА – УСМЕНИ ИСПИТ       Време: 17,30 h
 
2.       ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ – УСМЕНИ ИСПИТ  Време:  14,30h
 
3.      ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА      Време: 12,25h
Комисија:

1.      Васић Милица – испитивач

2.      Стевановић Владан – стручни члан

3.      Стевановић Владимир – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Дејановић Небојша ЕЕ – трећи разред

2.      Радивојевић Огњен ЕЕ – четврти разред

 

ПОНЕДЕЉАК 15.4.2024.
1.     ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ПИСМЕНИ ИСПИТ               Време:  8,45h
Писмени испит: Николић Стефановић Биљана

Усмени испит: уторак 16.4.2024. у 11,00h

 

Комисија за усмени део испита:

1.      Николић Стефановић Биљана – испитивач

2.      Његић Сузана– стручни члан

3.      Ђорђевић Снежана – пред. комисије

Кандидати:

 

1.      Матић Стеван ЕММ – трећи разред

2.      Јовановић Младен ЕЕ – четврти разред

3.      Јовановић Лазар ЕР – четврти разред

4.      Радивојевић Огњен ЕЕ – четврти разред

5.      Станковић Филип ЕММ – четврти разред

2.      МУЗИЧКА КУЛТУРА     Време:  13,45h
     Комисија:

1.      Шумар Јасмина – испитивач

2.      Весковић Бојана – стручни члан

3.      Радојевић Живко – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Веселиновић Симона ТМ – први разред

4.     КУЋНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ      Време:  13,15h
Комисија:

1.      Михајловић Марко – испитивач

2.      Перић Ивана – стручни члан

3.      Станковић Љиљана – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Ђукић Таша АТ – четврти раз.

 

УТОРАК  16.4.2024.
1.     ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – УСМЕНИ ИСПИТ          Време:  11,00h
2.     ХЕМИЈА     Време:   9,00h
Комисија:

1.      Милошевић Ана – испитивач

2.      Милојковић Наташа – стручни члан

3.      Манић Маја – председник комисије

 

Кандидат:

1.      Станушић Анита ИТ – први разред

2.      Димић Владимир ЕЕ – први разред

 

3.     ЛИКОВНА КУЛТУРА         Време:  13,45h
Комисија:

4.      Шумар Јасмина – испитивач

5.      Радојевић Живко  – стручни члан

6.      Коцић Валентина – председник комисије

 

Кандидат:

1.      Веселиновић Симона ТМ – први разред

4.     ПЕРСПЕКТИВА             Време:  13,45h
Комисија:

1.      Ивановић Александра – испитивач

2.      Перић Ивана – стручни члан

3.      Арсић Стеван – председник комисије

Кандидат:

 

1.      Ђукић Таша АТ – четврти разред

 

СРЕДА  17.4.2024.
1.      ЕЛЕКТРОНИКА     Време:  13,15h
Комисија:

1.       Милошевић Мирослав – испитивач

2.       Савић Снежана – стручни члан

3.       Манић Маја – председник комисије

Кандидати:

 

1.      Милановић Бојан ТМ – други разред

2.      Јовановић Лазар ЕР – трећи разред

2.       АЛАТИ ЗА ОБРАДУ АУДИО И ВИДЕО САДРЖАЈА          Време: 13,30h
Комисија:

1.   Мумовић Недељко – испитивач

2.   Савић Срба – стручни члан

3.      Петковић Дејан – пред. комисије

Кандидати:

1.      Матић Стеван ЕММ – трећи разред

2.      Тасић Вук ЕММ – трећи разред

4.       АЛАТИ ЗА ОБРАДУ СЛИКЕ               Време: 15,35 h
Комисија:

1.      Савић  Срба– испитивач

2.      Петровић Александар– стручни члан

3.      Дестановић Горан– председник комисије

Кандидат:

 

1.      Грујић Алекс ЕММ – други разред

 

5.     АЛАТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ САДРЖАЈЕМ НА ИНТЕРНЕТУ    Време: 15,35h
Комисија:

1.      Савић  Срба– испитивач

2.      Петровић Александар– стручни члан

3.      Дестановић Горан– председник комисије

Кандидат:

 

1.      Станковић Филип ЕММ – четврти раз.

 

ЧЕТВРТАК  18.4.2024.
1.      АУДИО ТЕХНИКА     Време:  9,35h
     Комисија:

1.      Савић Срба – испитивач

2.      Петровић Александар – стручни члан

3.      Дестановић Горан – пред. комисије

Кандидати:

 

1.      Тасић Вук ЕММ – трећи разред

2.      Милић Лазар ЕММ – трећи разред

3.     АУДИО И ВИДЕО УРЕЂАЈИ И СИСТЕМИ          Време: 9,35h
     Комисија:

1.      Савић Срба – испитивач

2.      Петровић Александар – стручни члан

3.      Дестановић Горан – пред. комисије

Кандидати:

1.      Милановић Бојан ММ – други разред

4.     ПРИМЕЊЕНА АУДИО И ВИДЕО ТЕХНИКА           Време:  h
Комисија:

1.      Петковић Дејан– испитивач

2.      Петровић Александар– стручни члан

3.      Дестановић Горан– председник комисије

Кандидат:

 

1.      Станковић Филип ЕММ – четврти разред

 

4.     ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ    Време: 10,00h
 

Комисија:

1.      Павловић Марко – испитивач

2.      Самарџић Иван– стручни члан

3.      Дејковић Марина– председник комисије

Кандидати:

1.      Јовановић Младен ЕЕ – четврти раз.

2.      Јовановић Лазар ЕЕ – четврти разред

3.      Веселиновић Симона ТМ – први разред

4.      Радивојевић Огњен ЕЕ – четврти разред

 

ПЕТАК  19.4.2024.
1.     ВИДЕО ТЕХНИКА     Време:  15,00h
Комисија:

1.      Петковић Дејан – испитивач

2.      Савић Срба – стручни члан

3.      Петровић Александар – председник комисије

Кандидати:

 

1.      Тасић Вук ЕММ – трећи разред

2.      Милић Лазар ЕММ – трећи разред

2.     РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ          Време: 15,35h
     Комисија:

1.      Звијерац Стефан – испитивач

2.      Милосављевић Маргарета – стручни члан

3.      Антонијевић Малиша – пред. комисије

Кандидат:

 

1.      Ђурђевић Миљан ЕР – трећи разред

 

3.РАЧУНАРСКА ЛОГИКА    Време:  15,35h
Комисија:

1.      Милосављевић Маргарета – испитивач

2.       Звијерац Стефан – стручни члан

3.      Антонијевић Малиша – председник комисије

Кандидат:

 

1.      Јовановић Лазар ЕР – ч разред

 

4.     РАЧУНАРСКА ГРАФИКА И МУЛТИМЕДИЈА   Време: 12,00h
Комисија:

1.      Ђорђевић Бојана – испитивач

2.      Милосављевић Маргарета– стручни члан

3.      Звијерац Стефан– председник комисије

Кандидати:

 

1.      Станушић Анита ИТ – први разред

5.ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ             Време: 9,45h
Комисија:

1. Марковић Анђела– испитивач

2. Радојевић Живко– стручни члан

3. Коцић Валентина– председник комисије

Кандидати:

 

1.      Веселиновић Симона ТМ – први разред

2.      Радивојевић Огњен ЕЕ – четврти разред

6.ПРАКТИЧНА НАСТАВА           Време: 13,15h
     Комисија:

1.      Радосављевић Зоран– испитивач

2.      Костић Ивана– стручни члан

3.      Ђузић Бојан– председник комисије

Кандидати:

1.      Дејановић Небојша ЕЕ – трећи разред

2.      Грујић Алекс ЕММ – други разред

3.      Јовановић Младен ЕЕ – четврти разред