Електротехничар мултимедија – од школске 2022/23 Техничар мултимедије

Мултимедија представља савремен облик изражавања комбинацијом слика, анимација, звука и видеа. Мултимедијални системи се састоје од хардверских и софтверских компоненти за израду мултимедијалних садржаја у аудио и видео продукцији, оглашавању, wеб дизајну, мултимедијалним презентацијама.

Основни циљ смера електротехничара мултимедије јесте да ученици стекну основна знања из области аудио и видео технике и мултимедија и да та знања примене у пракси. Сви стручни предмети састоје из три дела: теорије, лабораторијских вежби и практичне наставе. Наставне теме које се обрађују на часовима теорије додатно се утврђују на лабораторијским вежбама а стечено знање се практично примењује у РТВ сервисима и телевизијским студијима.

Из области аудио технике обрађују се теме као што су: микрофони, звучници, слушалице, озвучавање, начини снимања звука, аудио појачавачи, студијска техника, ЦД плејер…. Лабораторијске вежбе се одрађују у опремљеним лабораторијама, савременим мерним инструментима и алатима (осцолоскопима, фреквенцметрима, дигиталним унимер-ма, анализаторима спектра итд.) и одговарајућим макетама и уређајима. Из области видео технике обрађују се теме као што су : радио и ТВ пријемник, видео-рекордер, дигиталне камере, телекино, ТВ студио, видео режија, сателитска и кабловска телевизија, репортажна кола, видео надзор.

Из области мултимедија ученици ће стећи основна знања и способности за примену савремених софтверских алата за креирање анимација и обраду видео сигнала, израду WЕБ страница на интернету.

Ученици ће такође бити оспособљени за правилно коришћење и одржавање дигиталних аудио и видео уређаја, моћи ће да се укључе и у све послове интерне, сателитске и кабловске телевизије, као и у различите области примене аудио и видео уређаја (видео надзор, електронска контрола и обезбеђење и слично ). Поред свега наведеног,наставним планом и програмом предвиђено је стицање знања из области рачунара и телекомуникација што омогућава широк спектар занимања и повећава могућност запошљавања

Радне компетенције :
Рад са мултимедијалним програмима ( Photo Shop,Audicity,Movie Maker,Flash.Adobe Premier …)
WEB дизајн

Могући послови :
Производња програма и оджавање радио и ТВ студија
Израда реклама и анимација
WEB дизајн

МАТУРСКИ ИСПИТ

Српски језик: Теме за матурски испит

Питања за изборни предмет: Производња ММ садржаја, Софтверски ММ алати

Теме за матурски рад: Производња ММ садржаја , Софтверски ММ садржаји

Преузми:
Наставни план и програм рада

Електротехничар мултимедија
Техничар мултимедијe од школске 2022/23