Стручне Екскурзије

Стручне екскурзије које се одржавају у склопу нашег школског програма представљају путовања односно стручне посете компанија и школа. Циљ ових организација је да се ученици упознају практично са свим оним што раде и уче на теоријској настави из стручних предмета. Ученици приликом тих посета имају могућност да се суоче са применом различитих технологија у стварним околностима и условима.Ове стручне екскурзије представљају прилику за стицање нових знања и искустава која ће им користити у даљем учењу и раду.