Распоред полагања испита за ванредне ученике

0
886

Поштовани ученици,

Овде можете погледати и преузети распоред полагања испита за ванредне ученике

РАСПОРЕД

 

ПОНЕДЕЉАК 30.11.2020.год.

10,00 – МАТЕМАТИКА – писмени (усмени у договору са испитивачем)

УТОРАК 01.12.2020.год.

9,00 – ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ – писмени (усмени у договору са испитивачем)

10,00 – БИОЛОГИЈА

10,00 – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ -писмени(усмени у договору са испитивачем)

10,00 – ОСНОВЕ ПРАКТИЧНИХ ВЕШТИНА

10,30 – ПРАКТИЧНА НАСТАВА

10,30 – ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

СРЕДА 02.12.2020.год.

11,00 – ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ

10,30 – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – писмени )усмени у договору са испитивачем)

11,00 – ВЕРСКА НАСТАВА

13,30 – МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОНИЦИ

ПЕТАК 04.12.2020.год

9,45 – УВОД У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

10,00 – ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА, ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ

10,30 – ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ОСВЕТЉЕЊА

НАПОМЕНА: Уколико ученик треба да полаже два предмета истог дана, у договору са комисијом један предмет одложити

 

ДИРЕКТОР

                                                                                           Жарко Тасић,дипл.ел.инг.

 

КОМИСИЈЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЈЕЗИК

 1. Тамара Митић
 2. Марија Зарић
 3. Јасмина Николић

МАТЕМАТИКА

 1. Марија Костић
 2. Снежана Јоксимовић
 3. Јасминка Ристић

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

 1. Љиљана Крстић
 2. Владислава Срећковић
 3. Владан Стевановић

БИОЛОГИЈА

 1. Гордана Антић
 2. Ана Милошевић
 3. Марко Пауновић

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЈА И ОСВЕТЉЕЊА

 1. Владан Стевановић
 2. Милица Васић
 3. Љиљана Крстић

ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ

 1. Владислава Срећковић
 2. Љиљана Крстић
 3. Владан Стевановић

ОСНОВЕ ПРАКТИЧНИХ ВЕШТИНА

 1. Славољуб Глигоријевић
 2. Владан Стевановић
 3. Дејан Симић

ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА, ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ

 1. Милица Васић
 2. Љиљана Крстић
 3. Владан Стевановић

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

 1. Слађан Радовановић
 2. Владан Стевановић
 3. Славољуб Глигоријевић

МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОНИЦИ

 1. Дејан Петковић
 2. Срба Савић
 3. Маргарета Милосављевић

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

 1. Владан Стевановић
 2. Славољуб Глигоријевић
 3. Слађан Радовановић

УВОД У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

 1. Љиљана Крстић
 2. Милица Васић
 3. Владан Стевановић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 1. Снежана Ђорђевић
 2. Сузана Његић
 3. Биљана Николић Стефановић

ВЕРСКА нАСТАВА

 1. Владан Анђелковић
 2. Милан Ђорђевић
 3. Славица Јаковљевић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА УЗМЕ И ВРАТИ ПОПУЊЕН И ПОТПИСАН ЗАПИСНИК ЗА ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА ОД СТРАНЕ ТРИ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ

ДИРЕКТОР

                                                                                           Жарко Тасић,дипл.ел.инг.

Преузми:

Распоред полагања испита за ванредне ученике