Бодови

У следећим табелама можете видети минимални број бодова приликом уписа претходних школских година. Број бодова потребних за упис ове школске године зависи искључиво од интересовања приликом попуњавања листа жеља.

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ПРЕМА БРОЈУ БОДОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС 2023/24
Назив профила Мин.
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 85,62
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА 72,08
ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ 55,52
ТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА 72,74
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ 50,11
АУТОЕЛЕКТРИЧАР 41,19
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР 77,82
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР 58,46

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ПРЕМА БРОЈУ БОДОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС 2022/23
Назив профила Мин.
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 85,29
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА 75,30
ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ 59,75
ТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА 70,24
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ 53,84
АУТОЕЛЕКТРИЧАР 45,06
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР 79,00
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР 51,46

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ПРЕМА БРОЈУ БОДОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС 2021/22
Назив профила Мин.
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 86.31
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА 77,65
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 56,77
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА 75,93
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ 57,24
АУТОЕЛЕКТРИЧАР 41,45
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР 80,07
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР 63,51

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ПРЕМА БРОЈУ БОДОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС 2020/21
Назив профила Мин.
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 83.33
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА 71,44
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 53,95
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА 71,30
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ 56,44
АУТОЕЛЕКТРИЧАР 37,33
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР 78,06
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР 50,87

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ПРЕМА БРОЈУ БОДОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС 2019/20
Назив профила Мин.
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 82.62
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА 70,43
ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ 63,76
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА 69,84
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ 54,61
АУТОЕЛЕКТРИЧАР 43,02
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР 74,11
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР 61,99

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ПРЕМА БРОЈУ БОДОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС 2018/19
Назив профила Мин.
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 89.28
АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА 76,20
ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ 59,26
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА 70,76
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ 58,71
АУТОЕЛЕКТРИЧАР 39,46
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР 70,36
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР 58,58

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ПРЕМА БРОЈУ БОДОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС 2017/18
Назив профила Мин.
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 90.69
АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА 77.40
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА 69.80
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ 58.52
ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА 46.96
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР 68.50
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ 59.71

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ПРЕМА БРОЈУ БОДОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС 2016/17
Назив профила Мин.
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 89.26
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА  81.63
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 71.28
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА 76.39
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ 65.57
АУТОЕЛЕКТРИЧАР 44.22
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР 66.90
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ 60.09

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ПРЕМА БРОЈУ БОДОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС 2015/16
Назив профила Мин.
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 90.17
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА  79.31
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 74.31
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА 72.65
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ 64.15
АУТОЕЛЕКТРИЧАР 44.44
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ 66.28
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ 50.56