Упутство за ученике и њихове родитеље и друге законске заступнике

0
1073

Поштовани ученици, родитељи, односно други законски заступници, пробну матуру полажу сви ученици трећег разреда гимназија, средњих уметничких и средњих стручних школа у четворогодишњем трајању.

У складу са Правилником о програму опште и уметничке матуре („Службени гласник РС – Просветни гласник” бр.1/2018) и Правилнику о програму завршног испита и стручне матуре („Службени гласник РС – Просветни гласник” бр.1/2018), на пробној матури ученици трећег разреда средњих стручних школа који похађају четворогодишње профиле полажу: српски језик и књижевност/матерњи језик и књижевност, математику и одговарајући тест из стручно-теоријских знања, у складу с образовним профилом који похађају.

Пробни матурски испит се полаже 31. маја, 01. и 02. јуна 2023. године у складу са Календаром образовно-васпитнoг рада за школску 2022/2023. годину („Службени гласник РС-Просветни гласник“ бр. 5/22).

Пробна матура се полаже три дана уколико ученик приступа тестовима из три предмета. Сваког дана се полаже само један тест.

Писмени испит сваког дана почиње у 9.00 часова и траје до 12.00 часова.

Ученици су дужни да у школу, односно на место спровођења испита дођу у 8.15 часова све дане одржавања писмених испита.

На испит из сваког предмета треба понети потребан дозвољени прибор и личну карту.

Ученици се распоређују у просторије у којима ће се спроводити писмени испити према унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној табли или другом видљивом месту у школи.

Напомена: Ове године ће се само испит из српског језика спроводити по комплетној процедури, док ће се кроз испите из математике и стручно-теоријског знања проћи на редовним часовима.

Овде можете преузети упутства која су предвиђена за вас и то: