Распоред полагања испита за ванредне ученике – априлски рок

0
793

Поштовани ученици,

Овде можете погледати и преузети распоред полагања испита за ванредне ученике

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ПОНЕДЕЉАК 18.04.2022. год.

14.45 – ОСНОВИ МАШИНСТВА
14.45 – МОТОРИ СУС
15.50 – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ писмени (усмени у договору са испитивачем
16.40 – ЛИКОВНА КУЛТУРА
16.45 – ИСТОРИЈА

УТОРАК 19.04.2022. год.

15.00 – ОСНОВЕ ПРАКТИЧНИХ ВЕШТИНА
15.30 – ХЕМИЈА
16.00 – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК писмени (усмени у договору са испитивачем)
16.40 – ГЕОГРАФИЈА
16.45 – ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ
16.45 – ПРАКТИЧНА НАСТАВА

СРЕДА 20.04.2022. год.

9.50 – ЛОГИКА СА ЕТИКОМ
10.40 – СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА
12.00 – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
13.00 – ВЕРСКА НАСТАВА
14.00 – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
15.30 – МАТЕМАТИКА писмени (усмени у договору са испитивачем)

ЧЕТВРТАК 21.04.2022. год.

11.30 – ПРОИЗВОДЊА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ САДРЖАЈА,
11.30 – АЛАТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ САДРЖАЈЕМ НА ИНТЕРНЕТУ
15.00 – РАЧУНАРСКА ГРАФИКА И МУЛТИМЕДИЈА
15.00 – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
15.00 – ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ
15.00 – ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА

УТОРАК 26.04.2022. год.

15.30 – ПРОГРАМИРАЊЕ
15.30 – ПРИМЕЊЕНА АУДИО И ВИДЕО ТЕХНИКА
9.45 – ФИЗИКА

СРЕДА 27.04.2022. год.

15.30 – 3Д МОДЕЛОВАЊЕ
12.30 – ПРЕДУЗЕТНИШТВО
10.40 – МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ

НАПОМЕНА: Уколико ученик полаже два предмета истог дана, у договору са комисијом један предмет одложити

 

КОМИСИЈЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

1. Бојана Весковић
2. Јасмина Николић
3. Тамара Митић

МАТЕМАТИКА

1. Јасминка Ристић
2. Марија Костић
3. Биљана Јовић

ГЕОГРАФИЈА, ИСТОРИЈА

1. Ана Аиро
2. Живко Радојевић
3. Славица Јаковљевић

ФИЗИКА

1. Драган Милошевић
2. Марко Пауновић
3. Владимир Петровић

ХЕМИЈА, БИОЛОГИЈА

1. Ана Милошевић
2. Гордана Антић
3. Владимир Петровић

ЛИКОВНА КУЛТУРА

1. Шумар Јасмина
2. Живко Радојевић
3. Славица Јаковљевић

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА, ЛОГИКА СА ЕТИКОМ

1. Снежана Андрејић
2. Сузана Томић
3. Живко Радојевић

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

1. Марко Павловић
2. Иван Самарџић
3. Марина Дејковић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

1. Биљана Николић Стефановић
2. Снежана Ђорђевић
3. Сузана Његић

ВЕРСКА НАСТАВА

1. Владан Анђелковић
2. Угљеша Урошевић
3. Славица Јаковљевић

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

1. Славица Јаковљевић
2. Шумар Јасмина
3. Валентина Коцић

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

1. Предраг Миловановић
2. Анђела Марковић
3. Славица Јаковљевић

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

1. Дејан Јованчић
2. Нада Павловић
3. Маргарета Милосављевић

ПРАКТИЧНА НАСТАВА, ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ

1. Слађан Радовановић
2. Милован Марковић
3. Славољуб Глигоријевић

МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ

1. Дарко Јовановић
2. Владимир Стевановић
3. Владан Стевановић

РАЧУНАРСКА ГРАФИКА И МУЛТИМЕДИЈА, ПРОГРАМИРАЊЕ

1. Дејан Јованчић
2. Лукић Марко
3. Зорана Николић

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ, ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА

1. Љиљана Крстић
2. Биљана Ђорђевић
3. Владислава Срећковић

ОСНОВЕ ПРАКТИЧНИХ ВЕШТИНА , ОСНОВЕ МАШИНСТВА, МОТОРИ СУС

1. Марко Стојановић
2. Владан Стевановић
3. Слађан Радовановић

ПРОИЗВОДЊА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ САДРЖАЈА, АЛАТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ САДРЖАЈЕМ НА  ИНТЕРНЕТУ

1. Срба Савић
2. Александар Петровић
3. Стефан Звијерац

3Д МОДЕЛОВАЊЕ И АНИМАЦИЈА

1. Александар Петровић
2. Марко Лукић
3. Срба Савић

ПРИМЕЊЕНА АУДИО И ВИДЕО ТЕХНИКА

1. Дејан Петковић
2. Александар Петровић
3. Марко Лукић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА УЗМЕ И ВРАТИ ПОПУЊЕН И ПОТПИСАН ЗАПИСНИК ЗА ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА ОД СТРАНЕ ТРИ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ

14.04.2022

ДИРЕКТОР
________________________
Жарко Тасић,дипл.ел.инг.