Распоред полагања испита за ванредне ученике – априлски рок

0
613

Поштовани ученици,

Овде можете погледати и преузети распоред полагања испита за ванредне ученике

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

СРЕДА 19.04.2023. год.

14.45 – МИКРОКОНТРОЛОРИ И МИКРОРАЧУНАРИ
15.35 – ИСТОРИЈА
15.45 – ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ
09.55 – ПРЕДУЗЕТНИШТВО
14.45 – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК писмени (усмени у договору са испитивачем)
16.45 –  ЛОГИКА СА ЕТИКОМ, ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ЧЕТВРТАК 20.04.2023. год.

15.30 – ОСНОВЕ ПРАКТИЧНИХ ВЕШТИНА
15.55 – ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА
15.55 – ЛИКОВНА КУЛТУРА
15.55 – ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА
11.30 – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ПETAK 21.04.2023. год.

9.35 – ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА, ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊА

ПОНЕДЕЉАК 24.04.2023. год.

8.50 – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
9.40 – ФИЗИКА
9.45 – АРМИРАНОБЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА
10.40 – ПРАКТИЧНА НАСТАВА
10.40 – ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ

УТОРАК 25.04.2023. год.

15.35 – ПРОГРАМИРАЊЕ, РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
15.45 – ВЕБ ДИЗАЈН, АЛАТИ ЗА ОБРАДУ СЛИКЕ
15.55 – АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ, СОФТВЕРСКИ АЛАТИ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ
16.40 – ЕЛЕКТРОНИКА

СРЕДА 26.04.2023. год.

9.45 – МАТЕМАТИКА писмени (усмени у договору са наставником)
9.50 – ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
14.50 – КУЋНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
15.35 – АЛАТИ ЗА ОБРАДУ АУДИО И ВИДЕО САДРЖАЈА

ЧЕТВРТАК 27.04.2023. год.

9.55 – МОНТАЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, МЕТАЛНЕ И ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

НАПОМЕНА: Уколико ученик полаже два предмета истог дана, у договору са комисијом један предмет одложити

 

КОМИСИЈЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 1. Тамара Митић
 2. Бојана Весковић
 3. Марија Зарић

МАТЕМАТИКА

 1. Снежана Јоксимовић
 2. Марија Костић
 3. Јасминка Ристић

ЛОГИКА СА ЕТИКОМ

 1. Сузана Томић
 2. Снежана Андрејић
 3. Валентина Коцић

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 1. Снежана Андрејић
 2. Валентина Коцић
 3. Сузана Томић

ИСТОРИЈА

 1. Живко Радојевић
 2. Ана Аиро
 3. Снежана Андрејић

ФИЗИКА

 1. Драган Милошевић
 2. Марко Пауновић
 3. Владимир Петровић

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 1. Иван Самарџић
 2. Марко Павловић
 3. Марина Дејковић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 1. Биљана Николић Стефановић
 2. Сузана Његић
 3. Снежана Ђорђевић

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 1. Јасмина Шумар
 2. Живко Радојевић
 3. Снежана Андрејић

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

 1. Предраг Миловановић
 2. Анђела Марковић
 3. Снежана Андрејић

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

 1. Љиљана Крстић
 2. Маргарета Милосављевић
 3. Нада Павловић

ЕЛЕКТРОНИКА

 1. Снежана Савић
 2. Мирослав Милошевић
 3. Владан Стевановић

ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА

 1. Бојан Ђузић
 2. Снежана Савић
 3. Владан Стевановић

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. Дејан Јованчић
 2. Срба Савић
 3. Марко Лукић

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА, ОСНОВЕ ПРАКТИЧНИХ ВЕШТИНА

 1. Славољуб Глигоријевић
 2. Марко Стојановић
 3. Зоран Радосављевић

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

 1. Слађан Радовановић
 2. Зоран Радосављевић
 3. Милован Марковић

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ

 1. Владимир Стевановић
 2. Владан Стевановић
 3. Милован Марковић

ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА, ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊА

 1. Владан Стевановић
 2. Зоран Радосављевић
 3. Владимир Стевановић

МИКРОКОНТРОЛЕРИ И МИКРОРАЧУНАРИ

 1. Маја Манић
 2. Марко Лукић
 3. Александар Петровић

ПРОГРАМИРАЊЕ, РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

 1. Марко Лукић
 2. Срба Савић
 3. Александар Петровић

ВЕБ ДИЗАЈН АЛАТИ ЗА ОБРАДУ СЛИКЕ

 1. Срба Савић
 2. Марко Лукић
 3. Александар Петровић

АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ, СОФТВЕРСКИ АЛАТИ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ

 1. Марија Богдановић
 2. Срба Савић
 3. Марко Лукић

АЛАТИ ЗА ОБРАДУ АУДИО И ВИДЕО САДРЖАЈА

 1. Недељко Мумовић
 2. Марко Лукић
 3. Александар Петровић

АРМИРАНОБЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА

 1. Марко Михајловић
 2. Стеван Арсић
 3. Лидија Ђурђевић

МОНТАЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, МЕТАЛНЕ И ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, КУЋНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

 1. Стеван Арсић
 2. Љиљана Слијепчевић
 3. Марко Михајловић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА УЗМЕ И ВРАТИ ПОПУЊЕН И ПОТПИСАН ЗАПИСНИК ЗА ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА ОД СТРАНЕ ТРИ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ.

 

7.04.2023. год.

Жарко Тасић, директор

________________________