Измењени распоред полагања испита за ванредне ученике

0
1070

Поштовани ученици,

Овде можете погледати и преузети распоред полагања испита за ванредне ученике

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

СРЕДА 02.06.2021.год.

08.00        – МАТЕМАТИКА – писмени (усмени у договору са испитивачем)

09.10        – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ -писмени (усмени у договору са испитивачем

11.00         – ПРЕДУЗЕТНИШТВО, ЕТИКА

12.00         – СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

15.05        – ВИДЕОТЕХНИКА, АУДИОТЕХНИКА, ПРИМЕЊЕНА ЕЛЕКТРОНИКА

ЧЕТВРТАК 03.06.2021.год.

10.00         – ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА И ЕЛЕКТРОНИКА

16.00         – ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА, ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ

ПЕТАК 04.06.2021.год

09.00           – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – писмени (усмени у договору са испитивачем)

14.00           – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ЗБОГ ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ ИСПИТА, ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД И СЛЕДЕЋЕ НЕДЕЉЕ ИДЕ ПОПОДНЕ И ЗБОГ ТОГА СЕ И ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ВАНРЕДНИХ ИСПИТА МЕЊАЈУ ЗА ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК

ПОНЕДЕЉАК 07.06.2021.год.

15.00          – ИСТОРИЈА

15.00          – СОФТВЕРСКИ АЛАТИ, МИКРОКОНТРОЛОРИ И МИКРОРАЧУНАРИ

09.05          – ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ И ПОСТРОЈЕЊА, ЕЛ МАШИНЕ

УТОРАК 08.06.2021.год.

15.10          – ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

16.00          – ЕЛЕКТРОНИКА, ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ

16.30          – ПРАКТИЧНА НАСТАВА

НАПОМЕНА: Уколико ученик полаже два предмета истог дана, у договору са комисијом и учеником, један предмет одложити.

ДИРЕКТОР

Жарко Тасић,дипл.ел.инг.

 

КОМИСИЈЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

МАТЕМАТИКА

 1. Марија Костић
 2. Биљана Јовић
 3. Јасминка Ристић

ЕЛЕКТРОНИКА, ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ

 1. Снежана Савић
 2. Саша Милојевић
 3. Малиша Антонијевић

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

 1. Владислава Срећковић
 2. Љиљана Крстић
 3. Снежана Васић

ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА, ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ

 1. Милица Васић
 2. Љиљана Крстић
 3. Биљана Ђорђевић

ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА И ЕЛЕКТРОНИКА

 1. Дарко Јовановић
 2. Нада Павловић
 3. Дејан Јованчић

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

 1. Милован Марковић
 2. Дејан Симић
 3. Слађан Радовановић

СОФТВЕРСКИ АЛАТИ.МИКРОКОНТРОЛОРИ И МИКРОРАЧУНАРИ

 1. Марија Богдановић
 2. Небојша Момчиловић
 3. Недељко Мумовић

ВИДЕОТЕХНИКА, АУДИОТЕХНИКА, ПРИМЕЊЕНА ЕЛЕКТРОНИКА

 1. Петковић Дејан
 2. Милошевић Мирослав
 3. Александар Петровић

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА И ОСВЕТЉЕЊА, ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ

 1. Владан Стевановић
 2. Владимир Стевановић
 3. Славољуб Глигоријевић

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 1. Јасмина Николић
 2. Аница Алексић Милосављевић
 3. Бојана Весковић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 1. Биљана Николић Стефановић
 2. Снежана Ђорђевић
 3. Сузана Његић

ИСТОРИЈА, СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА, ЕТИКА

 1. Живко Радојевић
 2. Сузана Томић
 3. Снежана Андрејић

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 1. Самарџић Иван
 2. Марко Павловић
 3. Марина Димитријевић Дејковић

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

 1. Драган Јовановић
 2. Драган Милановић
 3. Славица Јаковљевић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА УЗМЕ И ВРАТИ ПОПУЊЕН И ПОТПИСАН ЗАПИСНИК ЗА ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА ОД СТРАНЕ ТРИ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ

ДИРЕКТОР

Жарко Тасић,дипл.ел.инг.