Распоред полагања испита за ванредне ученике

0
1126

Поштовани ученици,

Овде можете погледати и преузети распоред полагања испита за ванредне ученике

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА
ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

ПОНЕДЕЉАК 01.02.2021.год.

09.10 – АЛАТИ ЗА ОБРАДУ АУДИО И ВИДЕО САДРЖАЈА
14.00 – ИСТОРИЈА
15.20 – ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ – писмени (усмени у договору са испитивачем)
16.30 – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
17.00 – ВЕРСКА НАСТАВА

УТОРАК 02.02.2021..год.

08.00 – МАТЕМАТИКА
09.10 – АУДИОТЕХНИКА
15.20 – ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ, ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
16.00 – ОСНОВЕ ПРАКТИЧНИХ ВЕШТИНА
16.30 – ПРАКТИЧНА НАСТАВА

СРЕДА 03.02.2021.год.

09.00 – ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА

ЧЕТВРТАК 04.02.2021.год.

09.10 – КОМПЈУТЕРСКА АНИМАЦИЈА
15.10 – ОСНОВЕ МАШИНСТВА
16.00 – ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА И ЕЛЕКТРОНИКА

ПЕТАК 05.02.2021.год

09.10 – ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ
14.00 – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
15.10 –ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ
15.10 – ВЕБ ПРОГРАМИРАЊЕ

НАПОМЕНА: Уколико ученик треба да полаже два предмета истог дана, у договору
са комисијом један предмет одложити

ДИРЕКТОР
______________________
Жарко Тасић,дипл.ел.инг.

 

КОМИСИЈЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

МАТЕМАТИКА

1. Јасминка Ристић
2. Биљана Јовић
3. Марија Костић

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

1. Снежана Васић
2. Биљана Ђорђевић
3. Нада Павловић

ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ, електричне инсталације

1. Владислава Срећковић
2. Љиљана Крстић
3. Снежана Савић

ОСНОВЕ ПРАКТИЧНИХ ВЕШТИНА

1. Славољуб Глигоријевић
2. Владан Стевановић
3. Дејан Симић

ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА, ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ

1. Милица Васић
2. Љиљана Крстић
3. Владимир Стевановић

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

1. Слађан Радовановић
2. Зоран Радосављевић
3. Славољуб Глигоријевић

ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА И ЕЛЕКТРОНИКА

1. Дарко Јовановић
2. Нада Павловић
3. Дејан Јованчић

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

1. Дејан Симић
2. Славољуб Глигоријевић
3. Слађан Радовановић

АЛАТИ ЗА ОБРАДУ АУДИО И ВИДЕО САДРЖАЈА

1. Недељко Мумовић
2. Небојша Момчиловић
3. Бојан Антић

АУДИОТЕХНИКА

1. Мирослав Милошевић
2. Дејан Петковић
3. Маргарета Милосављевић

ВЕБ ПРОГРАМИРАЊЕ

1. Александар Петровић
2. Зоран Миљковић
3. Сања Тодоровић

КОМПЈУТЕРСКА АНИМАЦИЈА

1. Бојан АНтић
2. Дејан Петковић
3. Александар Петровић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

1. Снежана Ђорђевић
2. Сузана Његић
3. Биљана Николић Стефановић

ВЕРСКА НАСТАВА

1. Владан Анђелковић
2. Милан Ђорђевић
3. Славица Јаковљевић

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

1. Славица Јаковљевић
2. Јасмина Шумар
3. Снежана Андрејић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА УЗМЕ И ВРАТИ ПОПУЊЕН И ПОТПИСАН ЗАПИСНИК ЗА ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА ОД СТРАНЕ ТРИ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ

ДИРЕКТОР
________________________
Жарко Тасић,дипл.ел.инг