Ранг листе после првог уписног круга и преостала слободна места за упис у школску 2024/2025. г

0
667

Поштовани будући ђаци ЕГШ Никола Тесла, овде можете видети преостала слободна места после првог уписног круга.

Преостала слободна места

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

  • ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Техничар информационих технологија – НЕМА СЛОБОДНИХ МЕСТА
  • ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Електротехничар рачунара –НЕМА СЛОБОДНИХ МЕСТА
  • ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Техничар мултимедијa –НЕМА СЛОБОДНИХ МЕСТА
  • ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Електротехничар енергетике –НЕМА СЛОБОДНИХ МЕСТА
  • ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Техничар мехатронике НЕМА СЛОБОДНИХ МЕСТА
  • ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Аутоелектричар НЕМА СЛОБОДНИХ МЕСТА
  • ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Електромонтер мрежа и постојења (5+9 дуал) 9 СЛОБОДНИХ МЕСТА

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

  • ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Грађевински техничар – НЕМА СЛОБОДНИХ МЕСТА
  • ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Архитектонски техничар –НЕМА СЛОБОДНИХ МЕСТА

РАНГ ЛИСТЕ ПОСЛЕ ПРВОГ УПИСНОГ КРУГА

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Техничар информационих технологија
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Електротехничар рачунараОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Техничар мултимедијaОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Електротехничар енергетикеОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Техничар мехатроникеОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Аутоелектричар


ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Електромонтер мрежа и постројења (5 + 9 дуал)


ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Грађевински техничарОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Архитектонски техничар


Преузми:

Ранг листе после првог уписног круга за школску 2024/2025. годину