План уписа за школску 2023-2024. годину

0
2835

Шифре за упис у ЕГШ „Никола Тесла“

1. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
35000 Јагодина, Багрданска 7,
Тел: 035/251-328
direktor@tesla-jagodina.edu.rs
ЕТШ „Никола Тесла“

У школској 2023/24. години наша школа уписује следеће образовне профиле:

ШИФРА ПОДРУЧЈЕ РАДА – ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ Трајање
образовања
Број
ученика
Електротехника
PMJA SD 4E41S Електротехничар информационих технологија 4 године 30
PMJA SD 4E08S Електротехничар рачунара 4 године 30
PMJA SD 4E27S Техничар мултимедијa 4 године 30
PMJA SD 4E04S Електротехничар енергетике 4 године 30
PMJA SD 4E26S Техничар мехатронике 4 године 30
PMJA SD 3E22S Аутоелектричар 3 године 30
Геодезија и грађевинарство
PMJA SD 4H32S Грађевински техничар 4 године 30
PMJA SD 4H26S Архитектонски техничар 4 године 30

 

Ради увида у потребан број бодова овде можете погледати табелу са минималним бројем бодова који је прошле године био потребан за упис у прву годину наших образовних профила.

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ПРЕМА БРОЈУ БОДОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС 2022/23
Назив профила Мин.
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 85,29
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА 75,30
ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ 59,75
ТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА 70,24
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ 53,84
АУТОЕЛЕКТРИЧАР 45,06
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР 79,00
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР 51,46

 

Календар уписних активности (важни датуми за 1. и 2. уписни круг)

ВАЖНА НАПОМЕНА:

Упис у средње школе чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе врши путем Портала Моја средња школа.

Портал Моја средња школа представља платформу која омогућава да се електронским путем заврше све активности и радње у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2022/2023. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.

На порталу Моја средња школа – mojasrednjaskola.gov.rs – могу се проверити информације за конкретног ученика, али и пронаћи статистички подаци о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе.

Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:

  1. подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
  2. подношење приговора на резултате завршног испита
  3. подношење електронске листе жеља
  4. подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs.

Сходно Календару уписних активности, на дневном нивоу можете пратити главне актуелности.

Сви који не искористе предност електронског подношења листе жеља, моћи ће поднети уписну документацију директно у школи.

Документа потребна за упис:

  • сведочанства од 5 до 8 разреда основне школе
  • уверење о положеном завршном испиту
  • лекарско уверење за одговарајући образовни профил
  • фотокопија трајног извода из матичне књиге рођених
  • пријава за упис у I разред средње школе

НАПОМЕНА: Уверење о положеном завршном испиту и Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању није потребно достављати ове године јер се сви неопходни подаци добијају из еРасподеле.

Табеларни приказ броја бодова потребних за упис ранијих година можете погледати на следећој страни.

Овде можете преузети:

Конкурс за упис ученика у средњу школу за школску 2023/24. годину
Правилник о упису ученика у средњу школу за школску 2023/24 годину
Уписне шифре за упис ученика у средњу школу за школску 2023/2024. годину
Календар активности за спровођење завршног испита за школску 2022/2023. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2023/2024. годину