План уписа за школску 2021-2022. годину

0
2979

Шифре за упис у ЕГШ „Никола Тесла“

1. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
35000 Јагодина, Багрданска 7,
Тел: 035/251-328
direktor@tesla-jagodina.edu.rs
ЕТШ „Никола Тесла“

У школској 2021/22. години наша школа уписује следеће образовне профиле:

ШИФРА ПОДРУЧЈЕ РАДА – ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ Трајање
образовања
Број
ученика
Електротехника
PMJA SD 4E41S Електротехничар информационих технологија 4 године 30
PMJA SD 4E08S Електротехничар рачунара 4 године 30
PMJA SD 4E27S Електротехничар мултимедијa 4 године 30
PMJA SD 4E04S Електротехничар енергетике 4 године 30
PMJA SD 4E30S Електротехничар обновљивих извора енергије 4 године 30
PMJA SD 3E22S Аутоелектричар 3 године 30
Геодезија и грађевинарство
PMJA SD 4H32S Грађевински техничар 4 године 30
PMJA SD 4H26S Архитектонски техничар 4 године 30

 

Ради увида у потребан број бодова овде можете погледати табелу са минималним бројем бодова који је прошле године био потребан за упис у прву годину наших образовних профила.

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ПРЕМА БРОЈУ БОДОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС 2020/21
Назив профила Мин.
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 83.33
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА 71,44
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 53,95
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА 71,30
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ 56,44
АУТОЕЛЕКТРИЧАР 37,33
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР 78,06
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР 50,87

 

ВАЖНА НАПОМЕНА:

За разлику од претходних година, када су се листе жеља за упис у средњу школу подносиле у папирном облику и одласком у школу, од ове године листа жеља моћи ће да се поднесе путем портала (mojasrednjaskola.gov.rs), уз могућност неограничених измена и допуна до 3. јула 2021. године.

Такође, електронским путем моћи ће да се обави и упис у средње школе, користећи наведени портал. Повезивањем са системом здравства омогућен је и електронски упис и за све ученике који уписују профиле за које је потребан здравствени преглед, под условом да су га обавили до подношења електронске пријаве за упис. Више о овоме погледајте на ОВДЕ.

Сви који не искористе предност електронског подношења листе жеља, моћи ће поднети уписну документацију директно у школи.

Документа потребна за упис:

  • сведочанства од 5 до 8 разреда основне школе
  • уверење о положеном завршном испиту
  • лекарско уверење за одговарајући образовни профил
  • фотокопија трајног извода из матичне књиге рођених
  • пријава за упис у I разред средње школе

Табеларни приказ броја бодова потребних за упис ранијих година можете погледати на следећој страни.

Овде можете преузети:

Конкурс за упис ученика у средњу школу за школску 2021/22. годину
Правилник о упису ученика у средњу школу за школску 2021/22 годину
Уписне шифре за упис ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину
Календар активности за спровођење завршног испита за школску 2020/2021. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину