Формирање извиђачке чете

0
932

Формирање извиђачке чете у нашој школи „Никола Тесла“ у Јагодини је наш одговор на потребе и проблеме младих људи, наш васпитнообразовни задатак да пружимо још јадну могућност за развој личности сваког  појединца и да допринесемо  свеукупном развоју и сталном образовању младих.

             Планом и програмом извиђачких обука које се реализују у школи и на таборовањима, користећи активне методе наставе, које ученици радо прихватају, на један забаван али озбиљан начин подстичемо уравнотежен развој различитих димензија личности. Такав приступ обухвата развој тела, подстицање стваралаштва формирање карактера, усмеравање емоција, бригу о другима и заједници и откривање личне духовности.

            За извиђаштво као и за људски живот је карактеристичан бескрајни процес учења и оплемењавања личности. Образовање се не може ограничити само на школски систем нити на одређени период живота, зато што људи имају сталну потребу да уче и треба им дати прилику да то чине целог живота. У извиђаштву млади постају свесни тог процеса путем сопствених открића и сталних напора да постигну највише што могу.

               Да треба развијати овај стил живота у свим школама као алтернативу ономе што нам се сада дешава, имали бисмо ученике који постижу боље резултате у учењу, мање  изостају са наставе и који не испољавају различите облике асоцијалног понашања или не улазе у сукоб са законом.

              Оно што разликује извиђаштво од осталих облика неформалног учења које је такође корисно,  развијање компетенција у плесу , фолклору, спорту и другим колективним формацијама,  је давање завета. Овај метод рада представља неговање система вредности, који доприноси да сваки члан буде поносан и доследан завету и законима, градећи свој кодекс понашања и преданости  мисији, принципима , циљевима и традицији своје организације.

               По кодексу понашања , извиђач је  добар друг, ведар, друштвен и несебичан, цени и развија духовне , физичке и интелектуалне вредности, користан члан заједнице у којој живи,  честит, учтив и клони се штетних навика,  искрен, говори истину и бори се за њу,  поштује родитеље и старије, а помаже млађима и слабијима,  стално учи и примењује стечена знања и вештине,  вредан и истрајан и цени рад, воли природу, упознаје је и чува и  одговорно извршава заједничке одлуке.

              Можемо се похвалити, а желимо своје одушевљење да поделимо и са родитељима, да смо после одржаних обука успели да формирамо десетак групних формација,  које су се такмичиле у суботу 21.03.2015. са циљем да стекну вештине и компетенције за сналажење у природи на таборовању које ће се одржати у наредном периоду.

            У реализавању наше акције имали смо , поред  родитеља, велику  подршку пријатеља школе. Тим наставника, који ради на имплементацији извиђаштва у школи, користи ову прилику да се захвали банци SOCIETE GENERALE и фирмама: Гумел, Аqua, Blue cafe, Trim, VID gradnja, Aкадемија Маваши,Центар за обуку возача-Мала пијаца

Ученици који желе да буду чланови извиђачке чете могу да се јаве Драгану Милановићу, координатору извиђачке секције, наставницима Тамари Митић(српски), Слађани Миљковић(математика), Драгану Милошевићу(физика), Аници Алексић Милосављевић(српски), Славици Јаковљевић(психолог) и помоћницима директора Бракус Славољубу, Антић Бојану и Антић Дејану

Извештавање Постројавање Постројавање На Руском гробљу