План уписа

0
1694

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је објавило план уписа одељења у средње школе за школску 2016/17. године.

Наша школа уписује 6 образовних профила из подручја рада електротехника, као и 2 образовна профила из подручја рада геодезија и  грађевинарство.

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PMJA SD 4E40S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД 24 4 ГОД
PMJA SD 4E27S ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД 30 4 ГОД
PMJA SD 4E08S ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА 30 4 ГОД
PMJA SD 4E04S ЕЛЕКТРОTЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ 30 4 ГОД
PMJA SD 4E11S ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 30 4 ГОД
PMJA SD 3E22S
АУТОЕЛЕКТРИЧАР 30 3 ГОД
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
PMJA SD 4H05S ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ 30 4 ГОД
PMJA SD 4H26S АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР
30 4 ГОД

На следећим линковима можете преузети додатне материјале везане за упис у средње школе.

Комплетан текст конкурса

Упутство за тумачење конкурса

Здравствени услови за упис

Календар уписних активности