Упис за школску 2019-2020. годину

0
1308

У школској 2019/20. години наша школа уписује следеће образовне профиле:

ШИФРА ПОДРУЧЈЕ РАДА – ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ Трајање
образовања
Број
ученика
Електротехника
PMJA SD 4E40S Електротехничар информационих технологија 4 године 30
PMJA SD 4E24S Администратор рачунарских мрежа 4 године 30
PMJA SD 4E27S Eлектротехничар мултимедијa 4 године 30
PMJA SD 4E04S Електротехничар енергетике 4 године 30
PMJA SD 4E26S Техничар мехатронике 4 године 30
PMJA SD 3E22S Аутоелектричар 3 године 30
Геодезија и грађевинарство
PMJA SD 4H32S Грађевински техничар 4 године 30
PMJA SD 4H26S Архитектонски техничар 4 године 30

 

Документа потребна за упис:

  • сведочанства од 5 до 8 разреда основне школе
  • уверење о положеном завршном испиту
  • лекарско уверење за одговарајући образовни профил
  • фотокопија трајног извода из матичне књиге рођених
  • пријава за упис у I разред средње школе

Табеларни приказ броја бодова потребних за упис ранијих година можете погледати на следећој страни.