ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ

0
805

Трговина људима представља најгрубље кршење људских права и једно од најтежих кривичних дела. Систем образовања и васпитања има задатак да обезбеди сигурно и подстицајно окружење за одрастање и развој ученика, као и заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања. Трговина људима један је од најсложенијих и најтежих облика насиља којима деца, односно ученици и млади могу да буду изложени.

Улога установа образовања и васпитања у контексту заштите ученика од трговине људима огледа се у:

  1. реализацији превентивних активности у циљу јачања компетенција за препознавање феномена трговине људима, ризика и начина заштите;
  2. благовременом препознавању ризика од потенцијалног укључивања ученика у ланац трговине људима;
  3. благовременој интервенцији ако је ученик већ изложен неком облику трговине људима;
  4. обезбеђивању подршке ученику у процесу реинтеграције, након што је био изложен неком од облика трговине људима.

Услед свакодневног контакта са ученицима, наставници и стручни сарадници међу првима могу да уоче неке од знакова који указују на повећан ризик или потенцијалну укљученост у неки од облика трговине људима.

Наша школа је ове школске 2022/23 укључена у пројекат МУПа „Заштита ученика од трговине људима“. Представници МУП-а у наредном периоду, у првом полугодишту, долазе да упознају наше ученике са ризичним ситуацијама у којима могу да постану жртве трговине људима, а наставнике да упознају са индикаторима за прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве трговине људима.

Да би се ученици активније укључили у предавања и радионице шаљемо одељењским старешинама материјале које треба да проследе ученицима да се упознају са основним информацијама. После прослеђивања ових материјала и размене информација са ученицима  као наставну тему за час одељењског старешине треба уписати: „Превенција трговине људима“ у току ове недеље од 17-21.10.2022.

17.10.2022.

                                                                                  Жарко Тасић, директор

Преузми материјал:

Трговина људима материјал

Водич за примену ревидираних индикатора за потенцијалне жртве трговине људима

Акциони план за превенцију трговине људима у школама

Превенција трговине људима ЦК