Jавнa набавкa мале вредности број 2/2019

0
1295

Електротехничка и грађевинска школа „Никола Тесла” Јагодина, Багрданска 7, 35000 Јагодина, М.Б. 7350490, ИД: 1348, мејл: direktor@tesla-jagodina.edu.rs, тел. 035/251-327, факс: 035/241-327

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку Jавне набавке мале вредности обликованa по партијама број 2/2019 за набавку услуга организације и реализације екскурзије и студијског путовања ученика у школској 2019/2020. години

Документација:

  1. Одлука о покретању поступка
  2. Позив
  3. Конкурсна документација
  4. Одлука о закључењу оквирног споразума
  5. Обавештење о закључењу оквирног споразума