ЕГШ Никола Тесла

ЕГШ Никола Тесла

једна од најопремљенијих школа у Србији, са савременим кабинетима и наставним средствима.... Опширније »

Електротехничар мултимедија

Електротехничар мултимедија

спремићете се за креативан рад кроз употребу рачунара и најновијих програма за дизајн. Упознаћете се са принципима дизајна и обрадом мултимедијалног материјала. Опширније »

 

Грађевински техничар за нискоградњу

Грађевински техничар за нискоградњу је сарадник у пројектовању и грађењу мостова, железница, тунела, путева, улица, надвожњака, великих хала и дворана, челичних и бетонских торњева, кула и жичара.

Ученици се оспособљавају за послове пројектовања свих саобраћајница, пројектовања и грађења конструкција и/или димензионирањем истих , пословима грађења и одржавања канализационих и водопривредних објеката, пројектовањем и извођењем различитих захвата у тлу као што су: бране, насипи, насипи, тунели, клизишта итд…

По завршеном школовању могу се запослити у грађевинским предузећима или наставити школовање на грађевинском, архитектонском, као и на другим факултетма и вишим школама.

МАТУРСКИ ИСПИТ

Српски језик: Теме за матурски испит

Питања за изборни предмет: 

Теме за матурски рад: ПУТЕВИ , ЖЕЛЕЗНИЦА