Конкурс

0
1371

Објављен је конкурс за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2014/15. годину.

Наша школа уписује 6 образовних профила из подручја рада електротехника, као и 2 образовна профила из подручја рада геодезија и  грађевинарство.

 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
 PMJA SD 4E40S
 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД  24
 PMJA SD 4E27S  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД  30
 PMJA SD 4E08S  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА  30
 PMJA SD 4E04S  ЕЛЕКТРОTЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ  30
 PMJA SD 4E11S  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА  30
 PMJA SD 4E26S  ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ  30
 ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
 PMJA SD 4H05S  ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ  30
 PMJA SD 4H02S  ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ
 30

Комплетан текст конкурса можете преузети овде.